Jak obniżyć koszty rekrutacji w IT? 10 skutecznych strategii.

Chociaż poszukiwanie najlepszych talentów IT może wydawać się kosztownym przedsięwzięciem, istnieją strategie, które mogą pomóc obniżyć koszty rekrutacji bez utraty najlepszych kandydatów. Dowiedz się, jak skutecznie wykorzystać wewnętrzne zasoby, moc mediów społecznościowych i narzędzia HR. Odkryj strategie, które pozwolą Ci znaleźć najlepszych specjalistów bez nadmiernego obciążenia budżetu.

Jak obniżyć koszty rekrutacji w IT?

Jeśli nie zadbasz o regularne monitorowanie i analizowanie kosztów rekrutacji, obejmujących wszystkie wydatki, począwszy od publikacji ofert pracy na różnych platformach, aż po włączenie kandydatów do organizacji, koszty mogą szybko narastać. Poniżej przedstawiamy 10 strategii, które pomogą Ci obniżyć koszty rekrutacji w IT:

 1. Postaw na jakość zamiast ilość kandydatów.
 2. Wykorzystaj media społecznościowe do przyciągania kandydatów.
 3. Zredukuj wydatki na ogłoszenia o pracę.
 4. Zadbaj o automatyzację procesów.
 5. Zachęcaj pracowników do polecenia potencjalnych kandydatów.
 6. Wykorzystaj rekrutację wewnętrzną.
 7. Przeprowadzaj wywiady online.
 8. Utrzymuj pulę talentów.
 9. Doskonal proces oceny kandydatów.
 10. Monitoruj przepływ kandydatów oraz inne istotne wskaźniki.

Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób możesz znacznie obniżyć koszty rekrutacji w IT.

Postaw na jakość kandydatów.


Ważne jest przyciąganie odpowiednich talentów, ale nie jest konieczne przyciąganie jak największej liczby kandydatów, ponieważ ocena dużej ilości kandydatów generuje większe koszty niż ocena kilku utalentowanych kandydatów.

Skracając okres sponsorowanych ogłoszeń o pracę, można obniżyć wydatki. Zamiast sponsorować reklamę przez 2 tygodnie, warto spróbować skrócić ten okres do 1 tygodnia lub jeszcze krócej. Pozwoli to skupić się na wszystkich kandydatach bez pośpiechu, a także skrócić czas rekrutacji, co naturalnie zmniejsza koszty zatrudnienia. Należy również zadbać o to, aby opisy stanowisk były szczegółowe i konkretne, aby przyciągnąć odpowiednich kandydatów.

Wykorzystaj media społecznościowe do przyciągania kandydatów.


Rekrutacja poprzez media społecznościowe staje się jednym z najbardziej opłacalnych sposobów pozyskiwania pracowników. Według danych, około 70% managerów ds. rekrutacji twierdzi, że w roku 2022 zdołali zatrudnić pracowników za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ponadto, rekrutacja za pomocą tych platform jest znacznie szybsza niż w przypadku innych kanałów.

Opublikuj ofertę pracy na platformach takich jak LinkedIn, Facebook czy Twitter. Wykorzystaj swoje obecne kontakty i pracowników, aby udostępniali ogłoszenie, to może skutkować dotarciem do większej liczby potencjalnych kandydatów bez dodatkowych kosztów.

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować proces rekrutacji, warto skorzystać z odpowiedniego oprogramowania HR, które umożliwia publikowanie ogłoszeń na platformach społecznościowych, za pomocą jednego kliknięcia. Jeśli pracownicy udostępniają takie posty, można uzyskać nawet dwukrotnie większy współczynnik klikalności i przyciągnąć większą liczbę kandydatów bez dodatkowych kosztów.

Jak obniżyć koszty rekrutacji w IT? Zredukuj wydatki na ogłoszenia o pracę.


Redukcja wydatków na ogłoszenia o pracę to jedna z kluczowych strategii, które przyczyniają się do zmniejszenia kosztów rekrutacji. Tradycyjne metody ogłaszania w płatnych portalach mogą być kosztowne, zwłaszcza w przypadku rekrutacji w branży IT, gdzie konkurencja o wysoko wykwalifikowanych kandydatów jest duża. Wprowadzenie alternatywnych sposobów promocji ofert pracy może przynieść znaczne oszczędności.

Skorzystaj z bezpłatnych lub niedrogich portali specjalizujących się w rekrutacji w branży IT. Możesz również dołączyć do grup dyskusyjnych lub forów tematycznych, gdzie będziesz mógł dotrzeć do kandydatów o określonych umiejętnościach.

Inwestuj w strategie Employer Branding, aby zwiększyć atrakcyjność Twojej firmy jako pracodawcy. Budowanie pozytywnego wizerunku przyciąga kandydatów, którzy są bardziej skłonni aplikować na stanowiska w Twojej firmie, nawet bez konkretnego ogłoszenia.

Jak obniżyć koszty rekrutacji w IT? Zadbaj o automatyzację procesów.


Chociaż zatrudnienie zewnętrznej agencji rekrutacyjnej może wydawać się bardziej ekonomiczne, na dłuższą metę generuje znacznie wyższe koszty niż posiadanie wewnętrznego zespołu rekrutacyjnego. Jednak nie wszystkie firmy mają budżet na zatrudnienie dużego zespołu rekruterów, dlatego oprogramowanie HR jest niezwykle przydatne.

Oprogramowanie HR ułatwia małym zespołom rekrutacyjnym automatyzację rutynowych, ale kluczowych procesów HR, takich jak:

 • Pozyskiwanie kandydatów,
 • Przesiewowe badanie CV,
 • Planowanie rozmów kwalifikacyjnych,
 • Zarządzanie ofertami.

I wiele więcej. Chociaż każdy z wymienionych procesów jest istotny, można je łatwo zautomatyzować i zoptymalizować prawie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Oprogramowanie HR eliminuje również konieczność korzystania z usług zewnętrznych agencji rekrutacyjnych do wykonania tych zadań, co znacznie obniża koszty rekrutacji. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, możesz zautomatyzować cały proces rekrutacji i bezpiecznie skomputeryzować dokumentację ofertową.

Jak obniżyć koszty rekrutacji w IT? Rekrurtcja zdalna

Zachęcaj pracowników do polecenia potencjalnych kandydatów.


Polecenie pracownika jest jedną z najbardziej niezawodnych i ekonomicznych metod rekrutacji. Polega ona na tym, że udostępnia się swoim pracownikom informacje o dostępnych stanowiskach pracy wraz z linkiem do polecania, gdzie mogą przekazywać CV znanych im kandydatów. Z reguły pracownicy są wynagradzani za takie polecenia poprzez karty podarunkowe lub premie, gdy zarekomendowani przez nich kandydaci zostaną zatrudnieni.

Wykorzystaj rekrutację wewnętrzną.


Rozważ awansowanie i przeniesienie pracowników wewnętrznych na nowe stanowiska. To nie tylko redukuje koszty związane z rekrutacją zewnętrzną, ale także motywuje zatrudnionych pracowników. Zatrudnienie wewnętrzne eliminuje konieczność korzystania z usług zewnętrznych agencji rekrutacyjnych, co wiąże się z zazwyczaj wysokimi opłatami prowizyjnymi.

Zatrudnienie wewnętrzne pozwala zaoszczędzić na kosztach reklamy i promocji stanowiska, ponieważ ogłoszenia mogą być publikowane na stronie internetowej firmy lub wewnętrznych kanałach komunikacji.

Wewnętrzny zespół rekrutacyjny ma lepsze zrozumienie kultury organizacyjnej i wymagań związanych z branżą IT. To umożliwia skupienie się na poszukiwaniu kandydatów, którzy nie tylko posiadają odpowiednie umiejętności techniczne, ale także pasują do wartości i ducha firmy. Dzięki temu istnieje większa szansa na utrzymanie długoterminowej współpracy z zatrudnionymi pracownikami.

Jak obniżyć koszty rekrutacji w IT? Przeprowadzaj wywiady online.


Kiedyś spotkanie twarzą w twarz było nieodzowne przy rekrutacji kandydatów, jednak pandemia zmieniła tę perspektywę. Firmy na całym świecie przeszły na zdalne zatrudnianie, a przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych online eliminuje koszty logistyczne związane ze spotkaniami osobistymi.

Rozmowy rekrutacyjne online umożliwiają kontakt z kandydatami na całym świecie, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Dzięki rozmowom online, można łatwo nagrywać i archiwizować sesje rekrutacyjne. Umożliwia to późniejsze przejrzenie i porównanie różnych kandydatów, co ułatwia podejmowanie decyzji rekrutacyjnych. Nie ma potrzeby organizowania kolejnych spotkań czy ponownego angażowania czasu i zasobów.

Dzięki rozmową online rekrutacja staje się prostym i bezproblemowym procesem.

Utrzymuj pulę talentów.


Gdy otrzymasz imponujące CV, które w danym momencie nie są potrzebne, warto przechować je w puli talentów do późniejszego przeglądu.

Jest to jedna z najszybszych i najbardziej opłacalnych metod uzupełniania braków kompetencyjnych. Kontaktowanie się bezpośrednio z kandydatami z puli talentów jest możliwe, gdy pojawi się odpowiednia oferta. Ponieważ kandydat wyraził już zainteresowanie pracą w Twojej firmie, łatwiej jest go zatrudnić, co przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z rekrutacją.

Jak obniżyć koszty rekrutacji w IT?

Doskonal proces oceny kandydatów.


Zastosuj testy oceniające online, aby dokładniej ocenić umiejętności kandydatów aplikujących na dane stanowisko. Pozwoli to wyeliminować niekwalifikujących się kandydatów już na wstępnym etapie. Im mniejsza liczba kandydatów przechodzących do kolejnych etapów, tym wyższa jakość rekrutacji – a to oczywiście przekłada się na obniżenie kosztów.

Niektóre oprogramowania umożliwiają automatyczne ocenianie kandydatów w ramach procesu rekrutacyjnego. Dodatkowo, możesz korzystać z automatycznych wiadomości e-mail, które informują kandydatów, czy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji czy nie. To rozwiązanie znacząco redukuje koszty związane z zatrudnianiem.

Jak obniżyć koszty rekrutacji w IT? Monitoruj przepływ kandydatów.


Po pierwsze, śledzenie przepływu kandydatów pozwala na identyfikację potencjalnych problemów i opóźnień w procesie rekrutacyjnym. Można zauważyć, w których etapach procesu dochodzi do zatorów lub gdzie tracą się potencjalni kandydaci. Dzięki temu można wprowadzić odpowiednie zmiany i usprawnienia, które skrócą czas rekrutacji i ograniczą koszty.

Dodatkowo, monitoring istotnych wskaźników, takich jak wskaźnik konwersji aplikacji na rozmowy kwalifikacyjne czy wskaźnik zatrudnienia po rozmowach, umożliwia ocenę efektywności procesu rekrutacji. Jeśli wskaźniki te są niskie, może to oznaczać, że coś wymaga poprawy lub dostosowania. Dzięki monitorowaniu tych wskaźników można podejmować świadome decyzje dotyczące alokacji zasobów i inwestycji w konkretne obszary, które przynoszą najlepsze rezultaty.

Monitoring przepływu kandydatów oraz innych istotnych wskaźników daje również możliwość analizy danych i generowania raportów. Pozwala to na lepsze zrozumienie całego procesu rekrutacji, identyfikację trendów i wzorców oraz podejmowanie decyzji na podstawie faktów i danych. Dzięki temu można dostosować strategie rekrutacyjne i zoptymalizować wykorzystanie zasobów, co prowadzi do znaczącego obniżenia kosztów.

Co to jest koszt rekrutacji?Koszt rekrutacji to wydatek ponoszony przez firmę w związku z zatrudnieniem kandydata. Obejmuje on wiele różnych elementów, począwszy od zamieszczenia ogłoszeń o pracę na różnych platformach, poprzez płatne subskrypcje tablicy ogłoszeń, aż po opłaty na rzecz zewnętrznych agencji rekrutacyjnych, jeśli takie są wykorzystywane.

Koszty rekrutacji uwzględniają również sponsorowane ogłoszenia, reklamy w mediach społecznościowych oraz wszelkie inne wydatki związane z przeprowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych, włączając w to koszty logistyczne. Premia za zatrudnienie również może być uwzględniona w kosztach, jeśli taka forma nagrody jest stosowana. Ogólnie rzecz biorąc, koszt rekrutacji odzwierciedla ilość wydanych środków na obsadzenie jednego stanowiska w Twojej firmie.

Jaka jest najtańsza metoda rekrutacji w IT?


Zatrudnienie wewnętrzne jest uważane za najtańszą metodę rekrutacji pracowników w branży IT, ponieważ eliminuje koszty prowizji agencji rekrutacyjnych, ogranicza koszty marketingu rekrutacyjnego, skraca czas rekrutacji i umożliwia lepsze dopasowanie kultury organizacyjnej. Jest to efektywna strategia, która przyczynia się do obniżenia kosztów rekrutacji i oszczędności finansowych.

Nasze szkolenia dla managerów pomogą Ci w doskonaleniu umiejętności oceny kandydatów i w przeprowadzaniu skutecznych wywiadów kwalifikacyjnych. Coaching może okazać się przydatny w budowaniu relacji z potencjalnymi pracownikami, dzięki czemu możesz zwiększyć szanse na przyciągnięcie i zatrudnienie najlepszych kandydatów. Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, prześlij do nas poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Zobacz także

 • jak być optymistą, okładka

  Jak być optymistą, gdy wszystko idzie nie tak

  Czy pragniesz widzieć świat w jaśniejszych barwach? Niezależnie od tego, czy zmagasz się z codziennymi wyzwaniami, czy po prostu chcesz poprawić swoje samopoczucie, nasz przewodnik pomoże Ci znaleźć więcej radości i spełnienia.

 • jak radzić sobie z toksycznymi rodzicami, okładka

  Jak radzić sobie z toksycznymi rodzicami?

  Interakcje z rodzicami sprawiają, że czujesz się wyczerpany lub przytłoczony? Może to oznaczać, że masz do czynienia z toksycznymi rodzicami. Dowiedz się, jak ustalać granice, dbać o siebie i budować zdrowsze relacje z rodziną.

 • Równowaga między pracą a życiem prywatnym - jak ją osiągnąć, okładka

  Równowaga między pracą a życiem prywatnym – jak ją osiągnąć?

  Poznaj kluczowe metody, które pomogą Ci osiągnąć równowagę między pracą a życiem prywatnym. Naucz się efektywnego planowania czasu, radzenia sobie ze stresem i czerpania radości zarówno z realizacji zawodowych, jak i osobistych marzeń.

 • Cechy dobrego przywódcy - cechy przywódcze, okładka

  Cechy dobrego przywódcy. Co wyróżnia najlepszych?

  Przywództwo to sztuka, która łączy w sobie zarówno siłę charakteru, jak i głębokie zrozumienie potrzeb innych. Kluczową cechą dobrego przywódcy jest empatia – zdolność do postrzegania świata oczami innych oraz reagowania na emocje i motywacje. To właśnie empatia umożliwia budowanie silnych, zaufanych zespołów gotowych na wspólne osiąganie sukcesów. Jakie jeszcze cechy składają się na portret doskonałego lidera? Zapraszamy do lektury!