Nieśmiałe dziecko – jak mu pomóc? Wskazówki dla rodziców.

Czy Twoje dziecko jest nieśmiałe? Jeśli tak, to czy powinieneś się martwić? W naszym artykule dowiesz się, jak zrozumieć i wspierać swoje nieśmiałe dziecko. Zrozumiesz, czym cechuje się nieśmiałość, jakie są jej przyczyny i jak może wpływać na rozwój malucha. Nieśmiałość nie musi być przeszkodą, ale może być cechą, którą można wspierać i rozwijać, dając dziecku narzędzia do radzenia sobie w różnych sytuacjach. Nieśmiałość nie musi definiować życia dziecka, a odpowiednie wsparcie może pomóc mu rozwijać umiejętności społeczne i odnaleźć pewność siebie.

Nieśmiałe dziecko - możliwe komplikacje.

Nieśmiałość to cecha, którą wiele dzieci doświadcza w pewnych sytuacjach. Nieśmiałe dziecko może odczuwać niepokój i hamować się w nieznanych sytuacjach lub podczas interakcji z innymi. Często unika wystąpień publicznych i wolniej nawiązuje nowe znajomości. Nieśmiałość dziecka może wpływać na jego rozwój i ograniczać doświadczenia społeczne.

Dzieci mają okresy nieśmiałości, które z czasem mogą się zmniejszać. Nieśmiałe zachowanie jest dość powszechne u niemowląt i dzieci. Na przykład dziecko może przylgnąć do rodziców, płakać w sytuacjach towarzyskich lub fizycznie próbować unikać interakcji społecznych, np. chowając głowę, poruszając się lub odwracając lub zamykając oczy.

Przedszkolak może nie chcieć rozmawiać, gdy z nim rozmawiają nieznane osoby. Może chować się za rodzicem lub unikać dołączania do gier i zabaw.

Dziecko w wieku szkolnym może unikać odpowiadania na pytania w klasie, nie spieszyć się z nawiązywaniem przyjaźni, woli usiąść i obserwować, jak inni się bawią lub unikać nowych zajęć.

Nie ma nic złego w nieśmiałości. Niektóre dzieci są bardziej nieśmiałe niż inne. Jest to tylko część ich temperamentu, czyli sposobu, w jaki reagują na świat.

Jednak niektóre dzieci cierpią na silną nieśmiałość, która utrzymuje się wraz z dorastaniem i może wpływać na ich życie jako dorosłych. W takich przypadkach istotne jest, aby rodzice pomogli dziecku w przezwyciężaniu nieśmiałości. W niektórych sytuacjach może być konieczne skorzystanie z profesjonalnej pomocy.

Nieśmiałe dziecko – możliwe komplikacje.Ciężka i uporczywa nieśmiałość może negatywnie wpływać na jakość życia dziecka na wielu różnych płaszczyznach, między innymi:

 • Ograniczone możliwości rozwijania i praktykowania umiejętności społecznych.
 • Mniejsza liczba przyjaciół i ograniczone relacje społeczne.
 • Zmniejszona aktywność w zabawowych i satysfakcjonujących zajęciach, które wymagają interakcji z innymi, na przykład sport czy taniec.
 • Wzrost poczucia samotności, poczucia niskiej wartości i obniżonej samooceny.
 • Zmniejszona zdolność do wykorzystania pełnego potencjału z powodu strachu przed oceną i krytyką.
 • Wysoki poziom lęku i niepokoju.
 • Fizyczne objawy towarzyszące nieśmiałości, takie jak rumieniec, jąkanie się i drżenie.

Nieśmiałość dziecka – pozytywne strony.


Nieśmiałe zachowanie może wiązać się z wieloma pozytywnymi cechami i zachowaniami, na przykład:

 • Skuteczne funkcjonowanie w szkole i osiąganie dobrych wyników.
 • Odpowiedzialne i grzeczne zachowanie.
 • Uważne słuchanie innych i empatyczne zachowanie.
 • Bycie łatwym w opiece i współpraca z innymi.
Nieśmiałe dziecko - pozytywne strony.
Polecamy również:

Dziecko uzależnione od telefonu. 14 sposobów na pokonanie uzależnienia.
Brak apetytu u dziecka. Co robić, gdy dziecko nie chce jeść?

Jak połączyć pracę z opieką nad dzieckiem?
Trening autogenny Schultza – skuteczna technika relaksacji.

Możliwe przyczyny nieśmiałości dziecka.


Genetyka – Badacze osobowości twierdzą, że nieśmiałość jest cechą dziedziczną, podobnie jak inteligencja czy cechy zewnętrzne, dlatego istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że rodzice będący nieśmiali będą mieli przynajmniej jedno nieśmiałe dziecko.

Osobowość – Dzieci wrażliwe emocjonalnie i łatwe do zastraszenia częściej wyrastają na nieśmiałe dzieci.

Wyuczone zachowanie – Dzieci uczą się nieśmiałości przez naśladowanie swoich najbardziej wpływowych wzorców do naśladowania – rodziców. Nieśmiali rodzice mogą „uczyć” nieśmiałości swoje dzieci.

Relacje rodzinne – Dzieci, które nie czują się bezpiecznie przywiązane do rodziców lub które doświadczyły niekonsekwentnej opieki, mogą być niespokojne i skłonne do nieśmiałych zachowań. Zbyt troskliwi i nadopiekuńczy rodzice mogą uczyć swoje dzieci wycofania i lęku, zwłaszcza przed nowymi sytuacjami.

Brak interakcji społecznych – Izolacja od innych dzieci w pierwszych latach życia może prowadzić do braku umiejętności społecznych, uniemożliwiających łatwą interakcję z nieznajomymi ludźmi.

Ostra krytyka – Dzieci, którym się dokucza lub są zastraszane przez znaczące osoby w swoim życiu (rodzice, rodzeństwo i inni bliscy członkowie rodziny lub przyjaciele), mogą wykazywać skłonność do nieśmiałości.

Strach przed porażką – Lęk przed porażką, wynikający z wielokrotnego zmuszania dzieci do przekraczania swoich możliwości i późniejszego wywierania na nich presji, że nie spróbowały, może wywoływać strach, który objawia się jako nieśmiałość.

Nieśmiałe dziecko a postawa rodziców.

Nieśmiałe dziecko a postawa rodziców.


Rodzice mają bardzo duży wpływ na życie swoich dzieci – prawdopodobnie znacznie większy niż im się wydaje. Sugestie obejmują:

 • Unikaj nazywania swojego dziecka „nieśmiałym”, ponieważ dzieci (i dorośli) zwykle utożsamiają się z etykietami, które im przypisują inni.
 • Nie pozwól, aby inni określali Twoje dziecko jako nieśmiałe.
 • Nigdy nie krytykuj ani nie drwij z dziecka, gdy przejawia nieśmiałość. Bądź dla niego wsparciem, wykazuj empatię i zrozumienie.
 • Zachęć dziecko do rozmowy na temat powodów swojej nieśmiałości i tego, czego się boi.
 • Opowiedz swojemu dziecku o momentach w swoim życiu, kiedy sam byłeś nieśmiały i jak udało Ci się to przezwyciężyć. Ponieważ małe dzieci często widzą swoich rodziców jako wzorce doskonałości, podzielenie się własnym doświadczeniem z nieśmiałością może pomóc dziecku poczuć się lepiej i zmniejszyć ogólny niepokój.
 • Bądź towarzyski i daj przykład pewnego zachowania, aby inspirować swoje dziecko.

Nieśmiałe dziecko – strategie dla rodziców.


Rodzic może zachęcać swoje dziecko do większej otwartości. Strategie mogą obejmować:

 • Dziel się osobistymi doświadczeniami, których nauczyłeś się przez lata w przezwyciężaniu nieśmiałości. Ćwicz te strategie razem ze swoim dzieckiem.
 • Opowiedz swojemu dziecku o licznych zaletach braku nieśmiałości. Podaj przykłady z własnego życia.
 • Zachęcaj do towarzyskiego zachowania. Chwal swoje dziecko, gdy poradzi sobie z nieznaną sytuacją lub pozna nową osobę bez uciekania się do nieśmiałości.
 • Postaraj się ustalić cele razem z dzieckiem. Skoncentruj się na małych, stopniowych krokach i chwal je za osiągnięte postępy. Na przykład przywitanie się z innym dzieckiem może być dużym pierwszym krokiem.
 • Celowo wprowadzaj dziecko w nowe sytuacje. Zaczynaj od małych zmian w zachowaniu i stopniowo je rozwijaj. Na przykład, nagradzaj dziecko, jeśli przywita kogoś, kto jest dla niego nowy. Udzielaj mu wsparcia.
 • Upewnij się, że Twoje dziecko ma możliwość osiągnięcia sukcesu w tym, w czym jest najlepsze. Chwal je za umiejętności, które opanował.

Nieśmiałe dziecko w szkole – wskazówki dla rodziców.


 • Zachęcaj dziecko do zabaw w swoim domu lub w domu przyjaciela. Jeśli Twoje dziecko otrzyma zaproszenie do domu przyjaciela, może poczuć się bardziej komfortowo, jeśli na początku będziesz mu towarzyszyć, stopniowo ograniczając swój czas spędzany w towarzystwie dzieci.
 • Zaczynaj od sytuacji społecznych, które obejmują tylko 1-2 innych dzieci, a następnie stopniowo buduj interakcje z większą grupą.
 • Ćwicz prezentacje typu „pokaż i powiedz” lub prezentacje klasowe z dzieckiem w domu. Pomaga to dziecku poczuć się bardziej komfortowo, gdy będzie musiało występować przed klasą.
 • Zachęcaj dziecko do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, które promują interakcje społeczne, takie jak harcerstwo, sporty zespołowe itp.
 • Przed spotkaniami towarzyskimi, przeprowadź trening z dzieckiem, aby wiedziało, czego się spodziewać. Na przykład: „Dzisiaj ludzie będą chcieli z tobą porozmawiać. Pamiętaj, aby patrzeć na wujka, gdy mówi. Jeśli tego nie zrobisz, może pomyśleć, że go nie słuchasz.”
 • Unikaj negatywnych porównań z bardziej pewnym siebie rodzeństwem lub przyjaciółmi.
 • Buduj poczucie własnej wartości Twojego dziecka, doceniając nawet małe kroki w kierunku zmniejszenia nieśmiałości.
Kiedy nieśmiałość dziecka może być problemem?

Kiedy nieśmiałość dziecka może być problemem?


Nieśmiałe zachowanie Twojego dziecka może stać się problemem, jeśli powoduje znaczny niepokój i/lub przeszkadza w codziennym życiu, na przykład:

 • Ty lub Twoje dziecko ograniczacie chodzenie do różnych miejsc ze względu na nieśmiałość.
 • Twoje dziecko wykazuje objawy niepokoju w sytuacjach społecznych, takich jak imprezy lub szkoła.
 • Twoje dziecko mówi, że czuje się samotne, ale nie wie, jak dołączyć do innych dzieci.
 • Twoje dziecko odczuwa trudności w odpowiadaniu na pytania lub zadawaniu pytań w klasie.

Niektóre dzieci, które są nieśmiałe, mogą rozwijać lęk. Jeśli nieśmiałość Twojego dziecka jest szczególnie uciążliwa, warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy psychoterapeuty lub psychologa. Opcje terapeutyczne obejmują:

 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Wykorzystywanie strategii relaksacyjnych.
 • Uczestnictwo w sesjach doradczych.
 • Trening umiejętności społecznych.

Nieśmiałość czy coś innego?


Warto porozmawiać ze specjalistą lub nawet nauczycielem dziecka na temat innych możliwych przyczyn zachowania dziecka. Na przykład:

Dziecko z opóźnieniem językowym może wykazywać oznaki chęci komunikacji z innymi ludźmi, np. poprzez szukanie kontaktu wzrokowego lub próby nawiązywania relacji społecznych, ale może być sfrustrowane, że nie jest zrozumiane.

Dziecko z ubytkiem słuchu może nie słyszeć lub nie reagować na to, co mówią inni lub mieć trudności z wykonaniem instrukcji.

Dziecko z autyzmem może mieć trudności w rozumieniu sygnałów społecznych, inaczej się bawić niż inne dzieci i może wydawać się niezainteresowane kontaktami społecznymi.

Dziecko z mutyzmem wybiórczym może nie być w stanie mówić w określonych miejscach, z niektórymi osobami lub podczas pewnych zajęć społecznych z powodu lęku.

Dziecko z fobią społeczną może odczuwać lęk lub niepokój związany z interakcjami z innymi ludźmi, np. dyskusjami w klasie, zabawą z przyjaciółmi i udziałem w imprezach.

Skorzystaj z naszej oferty opieki psychologicznej i zdrowotnej dla firm. Benefity mają wpływ na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników, ale także mogą być wsparciem w kryzysowych sytuacjach rodzinnych. Już teraz sprawdź ofertę benefitów, którą oferujemy w ramach programu EAP. Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.

Zobacz także