Instrukcje wideo / video instruction

Wybierz rodzaj wsparcia / Choose the type of support


Mental Benefits – PORTAL

Mental Benefits – PORTAL

Mental Benefits – ПОРТАЛ


Masz już konto?

Already have an account?

Вже є аккаунт?

Nie masz jeszcze konta?

You dont have an account yet?

У вас ще немає облікового запису?


Telefon Wsparcia Psychologicznego

Psychological support helpline

Телефон психологічної підтримки


Telefon wsparcia nie wymaga rejestracji konta i rezerwacji terminu. Wystarczy zadzwonić pod wskazany numer telefonu zgodnie z harmonogramem.

Numer Telefonu

+48 730 087 947

Obsługiwane języki:

– polski

– angielski

Hasło weryfikujące:

Harmonogram działania:

PONIEDZIAŁEK: 8:00-10:00

WTOREK: 16:00-20:00

CZWARTEK: 16:00-20:00

(Z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni zwyczajowo wolnych od pracy tj. Wigilia, Sylwester, weekend majowy.)

Dodatkowe informacje:

Konsultacja psychologiczna ma na celu określenie charakteru problemów oraz wypracowanie odpowiednich metod pracy nad ich rozwiązaniem. Podczas konsultacji można uzyskać pomoc psychologiczną i doraźne wsparcie.

Skorzystaj z pomocy, jeśli:

 • znalazłeś się w trudnej sytuacji rodzinnej, zawodowej lub osobistej,
 • czujesz, że nie rozumiesz swoich emocji, reakcji, zachowań,
 • masz problemy lub przeżywasz kryzys w relacjach
  z innymi ludźmi – z partnerem, rodziną, współpracownikami,
 • nie radzisz sobie z napotkanymi trudnościami w domu i pracy,
 • nie masz siły stawiać czoła codziennym obowiązkom,
 • stajesz przed trudnymi życiowymi wyborami i nie wiesz, którą pójść drogą,
 • chciałbyś lepiej poznać i zrozumieć samego siebie.

Uwaga! Jeśli znajdujesz się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia – infolinia nie jest odpowiednią formą pomocy. W takiej sytuacji zalecamy pilny kontakt z psychiatrą lub pogotowiem ratunkowym.

Phone number:

+48 730 087 947

Languages supported at the helpline:

Polish 

English

Verification password:

Helpline schedule:

MONDAY: 8:00-10:00 AM
TUESDAY: 4:00-8:00 PM
THURSDAY: 4:00-8:00 PM

(excluding public holidays and non-working days, ie Christmas Eve, New Year’s Eve, etc.)

Additional information:

Psychological consultation is aimed at determining the nature of the problems and developing appropriate methods of working on their solution. During the consultation, you can get psychological help and ad hoc support.

Get help if:

 • you have found yourself in a difficult family, professional or personal situation,
 • you feel that you do not understand your emotions, reactions, behavior,
 • you have problems or experience a crisis in relationships with other people – with your partner, family, colleagues,
 • you cannot cope with the difficulties encountered at home and at work,
 • you do not have the strength to face your daily duties,
 • you are faced with difficult life choices and you do not know which way to go,
 • you would like to get to know and understand yourself better.

Attention! If you are in a life-threatening or health-threatening situation, the hotline is not an appropriate form of assistance. In such a situation, we recommend urgent contact with a psychiatrist or ambulance service.

Phone number:

+ 48 534 979 577

Languages supported at the helpline:

українська

Verification password:

Helpline schedule:

Вівторок: 16:00-20:00
Четвер: 16:00-20:00

*крім святкових і неробочих днів, тобто Святвечір, Новий рік, травневі вихідні.

Additional information:

Психологічна консультація спрямована на визначення характеру проблем і вироблення відповідних методів роботи над їх вирішенням. Під час консультації ви можете отримати психологічну допомогу та тимчасову підтримку.

Отримайте допомогу, якщо:

 • – ви опинилися в складній сімейній, професійній чи особистій ситуації,
 • – ви відчуваєте, що не розумієте своїх емоцій, реакцій, поведінки, у вас є проблеми або ви переживаєте кризу у стосунках з іншими людьми – з партнером, сім’єю, колегами,
 • – ви не можете впоратися з труднощами, які виникають вдома і на роботі,
 • – у вас немає сил виконувати свої щоденні обов’язки,
 • – ти стикаєшся з важким життєвим вибором і не знаєш, яким шляхом піти,
 • – ви хотіли б краще пізнати і зрозуміти себе.

УВАГА! Якщо ви перебуваєте в ситуації, що загрожує життю або здоров’ю, гаряча лінія не є відповідною формою допомоги. У такій ситуації рекомендуємо терміново звернутися до психіатра або служби швидкої допомоги.

Zobacz także