Zaburzenia psychiczne związane z pracą.

Zaburzenia psychiczne związane z pracą to kategoria chorób psychicznych, które są spowodowane lub zaostrzone przez stres zawodowy i napięcia wynikające z pracy. Niekorzystne warunki pracy, nadmiar pracy, trudności w relacjach z kolegami i przełożonymi, brak perspektyw rozwoju, niepewność zatrudnienia i wypadki przy pracy to tylko niektóre czynniki, które mogą przyczyniać się do powstawania tych zaburzeń.

Do najczęstszych zaburzeń psychicznych związanych z pracą należą:


 • Zespół wypalenia zawodowego (burnout) – jest to stan wyjątkowego wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżenia osiągnięć zawodowych, wynikający z długotrwałego narażenia na stres w pracy.
 • Zaburzenia lękowe – stresujące sytuacje w pracy mogą prowadzić do wystąpienia objawów lęku, takich jak napady paniki, fobie społeczne, lęk przed wystąpieniami publicznymi czy zespołu lęku uogólnionego.
 • Zaburzenia nastroju – długotrwały stres w pracy może również prowadzić do zaburzeń nastroju, takich jak depresja czy choroba afektywna dwubiegunowa.
 • Zaburzenia somatyczne – nadmiar stresu w pracy może wywoływać także objawy somatyczne, takie jak bóle głowy, problemy trawienne, zaburzenia snu czy problemy z koncentracją.
 • Zaburzenia uzależnień – stres w pracy może prowadzić do nadużywania substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol czy narkotyki, co z kolei może prowadzić do uzależnień.

W przypadku podejrzenia zaburzeń psychicznych związanych z pracą, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem psychiatrą lub psychologiem oraz zwrócenie uwagi na warunki pracy, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.

zaburzenia psychiczne związane z pracą

Zaburzenia psychiczne związane z pracą – jak przeciwdziałać?


Pracodawcy mają kluczową rolę w zapobieganiu i zmniejszaniu ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych związanych z pracą. Oto kilka sposobów, jak pracodawcy mogą działać w tym kierunku:

 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, takich jak właściwe oświetlenie, wentylacja, ergonomiczne stanowiska pracy, dostęp do wody pitnej, itp.
 • Ograniczenie nadmiaru pracy i stresujących sytuacji, poprzez odpowiednie rozłożenie zadań, realistyczne cele i umiejętności zarządzania czasem.
 • Zapewnienie wsparcia i szkoleń dla pracowników dotyczących radzenia sobie ze stresem i poprawy zdrowia psychicznego.
 • Umożliwienie pracownikom korzystania z urlopów, wolnych dni i czasu na odpoczynek w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu i poprawy zdrowia psychicznego.
 • Utrzymywanie dobrych relacji między pracownikami, umożliwienie tworzenia zespołów i stwarzanie warunków do budowania relacji międzyludzkich.
 • Reagowanie na sygnały wysyłane przez pracowników i umożliwienie im skorzystania z pomocy psychologicznej dla pracowników, gdy zachodzi taka potrzeba.
 • Stworzenie polityki i procedur zapobiegających molestowaniu, dyskryminacji i nierównościom w miejscu pracy.
zaburzenia psychiczne związane z pracą

Jakie mogą być konsekwencje braku profilaktyki w zakresie przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym?


Zaniechanie działań profilaktycznych w zakresie zaburzeń psychicznych związanych z pracą może prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla pracowników, jak i dla samej organizacji. Oto kilka przykładów:

 • Wypalenie zawodowe i absencja pracowników – Pracownicy, którzy doświadczają chronicznego stresu związanego z pracą, są bardziej narażeni na wypalenie zawodowe i częściej nieobecni w pracy z powodu chorób psychicznych, co wpływa na wydajność firmy i powoduje koszty związane z utratą czasu pracy.
 • Wysokie koszty związane z chorobami psychicznymi – Leczenie zaburzeń psychicznych jest zwykle kosztowne, zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców, a koszty te mogą znacznie wzrosnąć, jeśli pracodawcy nie zapobiegają zaburzeniom psychicznym i nie oferują odpowiedniego wsparcia.
 • Zwiększone ryzyko wypadków przy pracy – Pracownicy, którzy są zestresowani i przeciążeni pracą, mogą być bardziej narażeni na wypadki i urazy w miejscu pracy, co może prowadzić do nie tylko do urazów ciała, ale także do urazów psychicznych.
 • Zwiększone ryzyko konfliktów w miejscu pracy – Pracownicy, którzy są zestresowani i niewyspani, mogą być bardziej podatni na konflikty i trudne sytuacje w miejscu pracy, co może prowadzić do napięć w zespole i trudności w pracy z innymi. Tutaj przeczytasz jak sobie z nimi radzić.
 • Utrata talentów i doświadczenia – Pracownicy, którzy doświadczają chronicznego stresu i braku wsparcia w miejscu pracy, mogą zdecydować się na odejście z firmy, co prowadzi do utraty cennych talentów i doświadczenia.
zaburzenia psychiczne związane z pracą

Podsumowując, zaniechanie działań profilaktycznych w zakresie zaburzeń psychicznych związanych z pracą może prowadzić do szeregu negatywnych skutków. Zarówno dla pracowników jako jednostek, jaki i dla firmy jako całości. Dlatego tak ważne jest, aby pracodawcy skupiali się na zapobieganiu tym zaburzeniom i oferowali pracownikom odpowiednie wsparcie i środki zaradcze.

Jesteś pracodawcą? A może pracownikiem działu HR? Na co dzień pomagamy takim osobom jak Ty zadbać o zdrowie psychiczne pracowników. Zapoznaj się z naszą ofertą pomocy psychologicznej dla pracowników lub umów się na spotkanie z naszym konsultantem. Możesz to zrobić poniżej.

Prześlij do nas poniższy formularz, a my odezwiemy się najszybciej jak to możliwe.


Źródła:

 1. Eurofound (2014). Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention.
 2. World Health Organization (2019). Mental health in the workplace:
  https://tiny.pl/w2blw
 3. Butterworth, P., Leach, L. S., Strazdins, L., Olesen, S. C., Rodgers, B., & Broom, D. H. (2011).
  The psychosocial quality of work determines whether employment has benefits for mental health:
  results from a longitudinal national household panel survey:
  https://oem.bmj.com/content/68/11/806
 4. Harvey, S. B., Modini, M., Joyce, S., Milligan-Saville, J. S., Tan, L., Mykletun, A., & Mitchell, P. B. (2017).
  Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems:
  https://oem.bmj.com/content/74/4/301
 5. Sauter, S. L., & Hurrell Jr, J. J. (2017). Preventing work-related psychological disorders:
  https://psycnet.apa.org/record/2017-17752-007

Zobacz także