Co to jest pracoholizm – przyczyny, objawy, leczenie

Praca, praca, praca – czy to wszystko, na co stać Cię w życiu? Osoba uzależniona od pracy, czyli pracoholik, najczęściej odczuwa wewnętrzną potrzebę ciągłej pracy, przy czym życie codzienne schodzi na drugi plan, a praca zajmuje w nim najważniejsze miejsce. Pracoholizm – przyczyny, objawy, sposoby leczenia. Odkryj wszystko o pracoholizmie – przeczytaj nasz artykuł!

Spis treści:

 • Co to jest pracoholizm?
 • Pracoholizm – przyczyny, objawy, skutki.
 • Kto jest narażony na pracoholizm?
 • Etapy pracoholizmu.
 • Jak leczyć pracoholizm?
 • Pracoholizm a inne uzależnienia.
 • Jak pomóc pracoholikowi?
 • Urlop pracoholika.
 • Pracoholizm – jak zapobiegać?
Pracoholizm - przyczyny, objawy, sposoby leczenia. uzależnienie od pracy, pracoholik

Co to jest pracoholizm?


Pracoholizm to stan, w którym osoba poświęca niemal cały swój czas i energię na pracę, często kosztem innych aspektów życia, takich jak życie rodzinne, przyjaciele, hobby czy zdrowie. Osoby uzależnione od pracy zwykle pracują długie godziny, a także często pracują w weekendy i święta, aby sprostać wymaganiom pracy.

Uzależnienie od pracy często jest spowodowane poczuciem, że praca jest najważniejsza i że osoba musi ciężko pracować, aby osiągnąć sukces lub zyskać uznanie innych. Ludzie uzależnieni od pracy często odczuwają także niepokój i stres, gdy nie pracują, co może prowadzić do chronicznego zmęczenia, wypalenia zawodowego i innych problemów zdrowotnych.

Pracoholików cechuje obsesyjno-kompulsywny typ osobowości, który manifestuje się poprzez skupienie na dokonaniach, pracowitości, perfekcjonizmie, drobiazgowości, wysokim poziomie lęku oraz brakiem kontroli nad działaniami.

Ponadto występuje u nich wiele innych cech, takich jak: brak samodeterminacji emocjonalnej, brak dystansu do siebie, trudności w utrzymywaniu relacji społecznych, niemożność radzenia z porażkami, poczucie izolacji i zagrożenia, zmęczenie, silne napięcie, słaba odporność psychiczna oraz skłonność do rozpamiętywania niepowodzeń.

Przyczyny uzależnienia.


Istnieje wiele potencjalnych przyczyn pracoholizmu, a często wynikają z kombinacji kilku czynników:

 1. Wysokie wymagania zawodowe – osoby z wyższymi stanowiskami, lub które prowadzą własną działalność, często poświęcają więcej czasu i energii na pracę, aby sprostać wymaganiom swojej pozycji.
 2. Niezdolność do odpoczynku – niektórzy ludzie po prostu nie umieją odpocząć i wypocząć po ciężkim dniu pracy, co może prowadzić do uzależnienia od pracy.
 3. Zaburzenia psychiczne – osoby z depresją, zaburzeniami lękowymi lub innymi problemami psychicznymi, mogą poświęcać się pracy jako sposobu na uniknięcie trudnych emocji.
 4. Presja społeczna – w niektórych branżach kultura pracy skupia się na ciągłym poświęcaniu się pracy, co może prowadzić do uzależnienia.
 5. Przeczucie, że praca definiuje ich wartość – osoby, które utożsamiają swoją wartość wyłącznie z pracą, mogą być bardziej skłonne do uzależnienia od niej.

Objawy pracoholizmu.


Pracoholizm może mieć różne objawy i każda osoba może doświadczać go w inny sposób, jednak istnieją pewne znaki, które mogą sugerować uzależnienie od pracy. Jak rozpoznać pracoholika?

 • Często poświęca zbyt wiele czasu na pracę, zaniedbując swoje życie prywatne i relacje z rodziną i przyjaciółmi.
 • Zawsze ma przy sobie komórkę i nigdy jej nie wyłącza.
 • Czuje się niespokojny i zaniepokojony, gdy nie pracuje lub nie jest zajęty czymś związanym z pracą.
 • Może pracować zbyt długo, zarówno w tygodniu, jak i w weekendy, poświęcając czas wolny na pracę.
 • Zaniedbuje swoje zdrowie, ignorując objawy stresu i zmęczenia, jedząc niezdrowo i nieprawidłowo oraz zaniedbując aktywność fizyczną.
 • Ma trudności z odpoczynkiem i relaksem, a wolny czas może być dla niego utrapieniem.
 • Przejmuje się każdym problemem w pracy, nawet tym mało znaczącym.
 • Rezygnuje z urlopu czy zwolnienia chorobowego na rzecz pracy.
 • Wykonuje wszystkie zadania samodzielnie.
 • Cały czas myśli i mówi o pracy, nawet podczas spotkań towarzyskich i rodzinnych.
Pracoholizm - przyczyny, objawy, sposoby leczenia. uzależnienie od pracy

Kto jest narażony na pracoholizm?


Uzależnienie może dotknąć każdego pracującego człowieka, niezależnie od wieku, płci czy stanowiska zawodowego. Jednak istnieją pewne czynniki, które zwiększają ryzyko rozwoju tej choroby. Osoby, które mają skłonności do uzależnień, a także te, które przeżyły stresujące sytuacje życiowe, takie jak rozwód, utratę pracy lub chorobę.

Również osoby pracujące w branżach, gdzie praca wymaga stałego podejmowania decyzji, podejmowania ryzyka lub skupienia na szczegółach, np. prawnicy, lekarze, managerowie.

Wreszcie, osoby o wysokim poczuciu obowiązku i perfekcjonistyczne są bardziej narażone na rozwój tej choroby.

Etapy pracoholizmu.


Faza wstępna

W tym stadium osoba zaczyna stopniowo tracić kontrolę nad swoją pracą i coraz bardziej poświęca jej czas i uwagę kosztem innych aspektów życia, takich jak rodzina, przyjaciele, hobby czy odpoczynek. Osoba w fazie wstępnej często postrzega pracę jako najważniejsze źródło swojej wartości i poczucia spełnienia, a dodatkowe godziny spędzone w pracy odbierają jej jako swoiste wyzwanie.

W tym stadium może również pojawić się brak zainteresowania innymi aktywnościami i koncentracja na pracy nawet w czasie wolnym. Warto jednak pamiętać, że faza wstępna pracoholizmu często pozostaje nierozpoznana lub ignorowana, co może prowadzić do bardziej zaawansowanych etapów choroby.

Faza krytyczna

Drugie stadium pracoholizmu to już bardziej zaawansowany etap choroby, w którym objawy stają się bardziej widoczne i intensywne. Pracoholik coraz trudniej radzi sobie z kontrolą nad swoją pracą, coraz częściej poświęcając jej większość swojego czasu i uwagi.

Pracoholik zaczyna odczuwać ciągłą presję, zwiększającą się ilość wykonywanych obowiązków, a także częste nadgodziny. Odrzuca inne ważne aspekty życia, takie jak zdrowie i relacje międzyludzkie.

Poziom wytrzymałości fizycznej osoby pracoholika osiąga punkt krytyczny, co powoduje pojawienie się wzmożonych zaburzeń snu, problemów z pamięcią, nadciśnienia, zaburzeń nastroju oraz początków choroby wrzodowej. Organizm się buntuje, lecz pracoholik nie zwalnia tempa.

Faza chronicznego uzależnienia

Stanowi szczytowe stadium choroby, w którym pracoholik traci kontrolę nad swoim życiem, traci poczucie rzeczywistości. Pracoholik jest praktycznie niezdolny do odseparowania się od pracy.

Ciało i psychika osoby uzależnionej są skrajnie wyniszczone, a rytm dobowy zostaje zaburzony. Postępujące samozniszczenie często prowadzi do ciężkich chorób somatycznych, takich jak choroby układu krążenia i zawał, a także do zaburzeń psychicznych, takich jak ciężkie stany lękowe, depresja i inne uzależnienia.

Wydajność pracoholika gwałtownie spada, a jego praca traci na efektywności, co powoduje głęboką rozpacz, a następnie zaostrza stany lękowe i depresję. Osoba zaczyna mieć trudności z wykonywaniem prostych codziennych czynności. Dochodzi do niszczenia więzi społecznych i rodzinnych. W skrajnych sytuacjach, nieleczony pracoholizm w tej fazie może doprowadzić nawet do śmierci.

Pracoholizm – skutki.


Uzależnienie od pracy, może prowadzić do szeregu negatywnych skutków zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego:

 • Praca w stresie, prowadzi do podwyższonego ciśnienia krwi i ryzyka chorób serca.
 • Pracoholizm może prowadzić do stanów depresyjnych, lęku, nerwowości, problemów ze snem, a nawet do uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
 • Chorzy często poświęcają zbyt mało czasu rodzinie i przyjaciołom, co może prowadzić do problemów w relacjach oraz izolacji społecznej.
 • Pracoholicy często nie dbają o swoje potrzeby fizyczne i emocjonalne, co prowadzi do osłabienia kondycji fizycznej i psychicznej.
 • Mimo że pracoholicy często pracują wiele godzin, ich wydajność może spadać, ponieważ są zmęczeni, zdekoncentrowani i niewyspani.
 • Pracoholicy często poświęcają większość czasu na pracę, co prowadzi do braku równowagi między pracą a życiem prywatnym.
 • Chorzy często pracują w stresie, co prowadzi do zmęczenia i zdekoncentrowania, co z kolei może prowadzić do wypadków przy pracy.

Jak leczyć pracoholizm?


Leczenie uzależnienia od pracy może obejmować terapię psychologiczną, farmakoterapię, terapię grupową lub ich kombinację.

Terapia psychologiczna zwykle obejmuje poznawczo-behawioralną terapię, która skupia się na identyfikowaniu i zmienianiu myśli i zachowań, które prowadzą do pracoholizmu. Terapia może również pomóc w radzeniu sobie z stresem i emocjami.

Terapia grupowa jest również skutecznym sposobem leczenia pracoholizmu. Osoby, które borykają się z tym problemem, mogą znaleźć wsparcie i zrozumienie w grupie innych ludzi, którzy mają podobne doświadczenia. Często w terapii grupowej stosuje się różne techniki, takie jak role-playing, ćwiczenia relaksacyjne i ćwiczenia skupiające się na umiejętnościach interpersonalnych.

Farmakoterapia może również być pomocna w leczeniu pracoholizmu. Leki mogą pomóc w zmniejszeniu objawów lęku i depresji, które często występują u osób z tym problemem.

Oprócz terapii, istotne jest także wprowadzenie zmian w stylu życia. Osoby uzależnione muszą nauczyć się, jak ustawić granice w pracy, jak radzić sobie ze stresem i jak znaleźć równowagę między pracą a życiem osobistym. Często zaleca się, aby osoby uzależnione od pracy ograniczyły godziny pracy i zwiększyły czas na odpoczynek, relaks i kontakty z rodziną i przyjaciółmi.

Leczenie pracoholizmu jest procesem, który wymaga czasu, cierpliwości i zaangażowania.

Pracoholizm a inne uzależnienia.


Pracoholizm jest jednym z wielu rodzajów uzależnień, które dotykają ludzi na całym świecie. Inne powszechne uzależnienia to na przykład uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazardu, komputera i gier wideo.

Chociaż różnią się one pod względem rodzaju i objawów, uzależnienia mają pewne wspólne cechy. Wszystkie uzależnienia charakteryzują się silnym pragnieniem i trudnościami z kontrolowaniem zachowań związanych z uzależnieniem. Osoby uzależnione mogą też doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych i emocjonalnych z powodu swojego uzależnienia.

W przypadku pracoholizmu, osoby uzależnione poświęcają większość swojego czasu i energii na pracę, kosztem innych obszarów życia, takich jak relacje interpersonalne, zainteresowania czy wypoczynek. Podobnie jak w przypadku innych uzależnień, może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych, w tym do zwiększenia ryzyka chorób serca, nadciśnienia, chorób psychicznych i zaburzeń nastroju.

Leczenie pracoholizmu, podobnie jak w przypadku innych uzależnień, wymaga specjalistycznej pomocy i zaangażowania w proces terapeutyczny. Terapia powinna obejmować zarówno psychologiczne jak i interdyscyplinarne podejście do leczenia. Wiele osób potrzebuje też wsparcia w postaci grup wsparcia, które zapewniają bezpieczne i wspierające środowisko dla osób uzależnionych oraz ich bliskich.

Jak pomóc pracoholikowi?


Poniżej kilka porad, jak możesz zaangażować się w pomoc osobie uzależnionej:

 • Zaoferuj wsparcie emocjonalne – Pracoholicy często czują się osamotnieni, zniechęceni i przytłoczeni, dlatego ważne jest, aby oferować wsparcie emocjonalne, słuchać ich, rozmawiać z nimi i być dla nich obecni. Warto okazać zrozumienie, że pracoholizm jest chorobą, a osoba uzależniona potrzebuje pomocy.
 • Zachęć do terapii – Terapia jest niezbędna w leczeniu pracoholizmu, dlatego warto zachęcić osobę uzależnioną do skorzystania z pomocy specjalisty. Pomóż w znalezieniu odpowiedniego terapeuty lub grupy wsparcia.
 • Ustalcie wspólnie granice – Osoba uzależniona ma trudności w ustawieniu granic między pracą a życiem prywatnym. Pomóż jej ustalić realistyczne cele i zaplanować czas wolny na odpoczynek czy kontakty z rodziną i przyjaciółmi.
 • Nie umniejszaj problemu – Nie bagatelizuj problemu ani nie minimalizuj go. Zwróć uwagę na negatywne skutki, jakie może mieć on dla zdrowia i życia osobistego osoby uzależnionej.
 • Bądź konsekwentny – Wspieraj osobę uzależnioną i bądź konsekwentny w swoim podejściu do pomocy. Nie poddawaj się, jeśli początkowo trudno jest zwrócić uwagę osoby uzależnionej na potrzebę zmiany, ponieważ pracoholicy często nie zdają sobie sprawy z powagi swojego problemu.
 • Zadbaj o swoje zdrowie – Pomaganie osobie uzależnionej może być trudne i stresujące. Dlatego ważne jest, aby dbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne oraz szukać wsparcia u specjalisty.

Urlop pracoholika.


Urlop powinien pomóc w rozładowaniu napięcia, odprężeniu i zredukowaniu stresu. Ważne jest, aby był czasem, w którym skupisz się na sobie i swoim zdrowiu fizycznym i psychicznym. Oto kilka przykładów, jak powinien wyglądać urlop pracoholika:

 • Odpoczynek – Zadbaj o wystarczającą ilość czasu na odpoczynek i relaks. Powinieneś spróbować zmniejszyć swoje zaangażowanie w pracę, aby zredukować poziom stresu.
 • Odseparowanie się od pracy – Ważne jest, aby odciąć się od codziennych obowiązków związanych z pracą. Przygotowanie się do urlopu poprzez delegowanie zadań i zorganizowanie pracy na czas nieobecności w pracy może pomóc w zmniejszeniu poczucia winy i stresu związanego z pozostawieniem pracy na kilka dni.
 • Ruch i aktywność fizyczna – Aktywność fizyczna może pomóc w redukcji napięcia i stresu. Spróbuj wykonywać aktywności, takie jak spacery, jazda na rowerze, pływanie lub jogging.
 • Spotkania z rodziną i przyjaciółmi – Poświęć swój czas na kontakty z rodziną i przyjaciółmi. Spotkania z bliskimi mogą pomóc w zmniejszeniu poczucia izolacji i osamotnienia.
 • Realizowanie hobby – Urlop to dobry czas, aby zająć się swoimi zainteresowaniami i hobby. Odkrywaj nowe zainteresowania lub pogłębiaj te, które już posiadasz.
 • Medytacja i relaksacja – Zacznij medytować lub wykonywać ćwiczenia relaksacyjne, takie jak głębokie oddychanie, joga lub proste ćwiczenia oddechowe.

Pracoholizm – jak zapobiegać?


 • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: Ważne jest, aby wyznaczyć granice między pracą a życiem prywatnym i starać się ich przestrzegać. Należy pamiętać, że czas wolny jest równie ważny jak czas spędzany w pracy.
 • Zdrowy styl życia: Regularne ćwiczenia fizyczne, zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu i odpoczynku są niezbędne dla utrzymania dobrego samopoczucia i zapobiegania wyczerpaniu fizycznemu i psychicznemu.
 • Dobre relacje międzyludzkie: Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami może pomóc w zapobieganiu izolacji i nadmiernej pracy.
 • Umiejętne zarządzanie stresem: Ważne jest, aby nauczyć się skutecznie radzić sobie ze stresem w pracy i unikać sytuacji, które mogą prowadzić do nadmiernego napięcia.
 • Planuj swój czas: Planowanie czasu pracy i odpoczynku może pomóc w zwiększeniu efektywności pracy i uniknięciu jej natężenia.
 • Pamiętaj o celach życiowych: Warto pamiętać o celach i marzeniach życiowych, aby nie skupiać się wyłącznie na pracy i pamiętać o tym, co jest naprawdę ważne w życiu.

Jeśli podejrzewasz, że ktoś z Twojego otoczenia cierpi na pracoholizm lub sam odczuwasz objawy uzależnienia od pracy, warto porozmawiać z lekarzem lub specjalistą od zdrowia psychicznego, którzy mogą pomóc w diagnozie i leczeniu tego problemu.

Realizujemy kompleksowe usługi związane z opiekę zdrowotną i psychologiczną dla managerów i pracowników. Zapoznaj się z naszą ofertą. Prześlij do nas poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Zobacz także