Kluczowe umiejętności managera. Czyli, jak profesjonalnie zarządzać?


Kluczowe umiejętności managera, czyli jakie kompetencje są Ci potrzebne, aby być świetnym liderem. Nie ma wątpliwości, że managerowie odgrywają bardzo ważną rolę w organizacjach. Ich umiejętności mają wpływ na rozwój i sukces firmy. Zarządzanie ludźmi i zasobami to niełatwe zadanie, a dobry lider powinien posiadać kompetencje, dzięki którym będzie skutecznie kierować swoim zespołem. W niniejszym artykule przyjrzymy się tym umiejętnościom bliżej i dowiemy się, dlaczego są one tak ważne dla wyników firmy.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie kompetencje są Ci potrzebne, aby być świetnym managerem,
  • jak radzić sobie z zarządzaniem pracownikami,
  • jak znaleźć czas na rzeczy ważne.
umiejętności managerskie, kompetencje managerskie

Kluczowe umiejętności managera stanowią fundament, na którym buduje się silne przywództwo i zespołową efektywność. Właściwa organizacja procedur, świetnie przygotowana struktura organizacyjna oraz głoszona w przekonujących hasłach misja firmy, to nie wszystko, a właściwie dopiero początek.

Żeby osiągnąć sukces w zarządzaniu, każdy manager oprócz podstawowej wiedzy z zakresu psychologii powinien również mieć właściwe przygotowanie merytoryczne w obszarach, którymi zarządza. Powinien posiadać wiedzę oraz umiejętności wykorzystywania narzędzi managerskich, jak również doświadczenie w pracy projektowej.

Jako skuteczny manager powinieneś wiedzieć, co organizacja i zarządzany przez Ciebie team chce osiągnąć i umieć to właściwie przekazać swoim pracownikom. W organizacjach te umiejętności są różnie nazywane. Jednak niezależnie od branży, w której pracujesz, dzięki tym kompetencjom będziesz potrafił wyznaczyć cele w zespole, które będą spójne z wizją i misją firmy. Będzie Ci łatwiej zrozumieć, jakie umiejętności będą Ci niezbędne do ich osiągania oraz w jaki sposób je nabywać.

Czy uda Ci się osiągnąć cel w praktyce? O tym zadecydują Twoje umiejętności w obszarze budowania zespołu. Poniżej omówione zostaną kompetencje, które ułatwią Ci zbudowanie zgranego i skutecznego zespołu.

Pamiętaj! Każdą z tych umiejętności możesz nabyć bez względu na to, na jakim etapie rozwoju zawodowego obecnie jesteś.

Kluczowe umiejętności managera – zachowanie prospołeczne.


“Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje”. Przysłowie to idealnie przekazuje myśl, że wszelkie zachowania, które koncentrują się wyłącznie na naszej osobie, są przeciwieństwem cech, które są potrzebne w pracy managera.

Pracownik z pewnością doceniłby szefa, który jest zmotywowany do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wsparciem informacyjnym. Taki manager tworzy lepszą atmosferę w pracy i ułatwia osiąganie lepszych wyników biznesowych. Z perspektywy lidera, opanowanie tej umiejętności jest kluczowe dla efektywnego zarządzania zespołem. Pracownicy, którzy czują się zmotywowani i zadowoleni z pracy, zwykle osiągają lepsze wyniki i są bardziej lojalni wobec firmy.

Skupianie się na własnej osobie poprzez realizację własnych interesów prowadzi do jednorazowych zależności. Takie podejście się nie sprawdzi na dłuższą metę, ponieważ mało który pracownik będzie chciał pomagać komuś kto działa indywidualnie i jest nastawiony na rywalizację.

Podejmowanie decyzji.


Manager, który potrafi przegadać większość dnia z pracownikami na różne pozaorganizacyjne tematy. Skupia się na pracy tylko w nielicznych momentach. W kluczowych sytuacjach, kiedy pracownik potrzebuje jego pomocy, zupełnie się dezorientuje i wpada w przerażenie. Żaden z pracowników nie może otrzymać od niego jasno sprecyzowanej decyzji.

Taka osoba mogłaby się pewnie realizować na innym stanowisku. Jeśli masz problemy z podejmowaniem decyzji i boisz się konsekwencji jakie za sobą niosą, możesz nie sprawdzić się na stanowisku managera. W powyższym przypadku niemożność podjęcia decyzji wynikała przede wszystkim z tego, że podwładni mieli lepsze kwalifikacje niż lider. Odpowiedzialny manager, powinien pogodzić się z faktem, że nie musi być specjalistą na każdym polu. Powinien darzyć pracowników zaufaniem, być zadowolonym z wysokich kompetencji zespołu, któremu można powierzyć wykonanie specjalistycznych zadań.

Aktywność w podejmowaniu decyzji.


Jak już wcześniej zostało wspomniane, kluczową kompetencją dobrego managera jest umiejętność podejmowania decyzji. Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że praca managera opiera się głównie na podejmowaniu decyzji. A po drugie, że zobowiązują one do działania i wiążą się z określonymi konsekwencjami.

W skrajnych przypadkach dochodzi do sytuacji, że mamy do czynienia z bierną postawą szefa, który zamiast aktywnie podejmować decyzje jest reaktywny.

Przykładowo lider decydując w jakiejś sprawie opiera się na argumentacji danej osoby. Każda rozmowa z innym członkiem zespołu sprowadza się do tego, że obiera on punkt widzenia właśnie tej osoby. Stanowisko, jeśli w ogóle zostanie ustalone, będzie zależało od rozmowy i opinii jaką wyraził ostatni pracownik, z którym będzie się widział tego dnia.

kluczowe umiejętności managerskie, kompetencje managerskie

Silna motywacja osiągnięć – związana z równoczesną chęcią zajmowania stanowiska kierowniczego.


Często w praktyce zdarza się, że pracownik, który osiąga rewelacyjne wyniki w pracy, jako nagrodę otrzymuje awans na wyższe stanowisko, czyli leadera zespołu. Taka sytuacja niesie negatywne konsekwencje zarówno dla pracowników, ale także dla osoby awansowanej.

Ambicja to cecha, którą posiadają ludzie na różnych stanowiskach, nie musi ona koniecznie wiązać się z wyrażeniem chęci zajmowania stanowiska kierowniczego. Nie jest także ściśle związana z posiadaniem umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem, co jest wymagane na stanowisku managerskim. Musisz przede wszystkim wiedzieć, jakie cele chcesz osiągnąć i konsekwentnie do nich dążyć.

Kluczowe umiejętności managera – samokontrola.


Kolejną kluczową umiejętnością managera jest samokontrola. Lider powinien być w stanie kontrolować swoje emocje, zachowania i reakcje w różnych sytuacjach. Również takich gdzie jest narażony na silny stres i poważne konsekwencje swoich decyzji. Samokontrola pomaga uniknąć nieprzemyślanych decyzji i reakcji oraz utrzymać profesjonalizm w każdej sytuacji.

Ponadto, ważne jest, aby lider był świadomy swoich emocji i umiał je nazywać, co prowadzi do lepszej kontroli nad nimi.

Samokontrola pomaga również w budowaniu zaufania i szacunku wśród pracowników. Kierownik, który potrafi zachować spokój i zimną krew w trudnych sytuacjach, jest uważany za godnego zaufania i osobę, która potrafi skutecznie kierować zespołem.

Aby rozwijać umiejętność samokontroli, możesz stosować różne techniki, takie jak medytacja, ćwiczenia oddechowe, refleksja i analiza sytuacji, w których tracisz kontrolę nad emocjami.

Kluczowe umiejętności managera – empatia.


Empatia jest niezwykle ważna w przypadku osób znajdujących się na kierowniczych stanowiskach. Jej brak prowadzi, że manager będzie postrzegany przez zespół jako despota i tyran, który nie bierze pod uwagę dobra pracowników i sytuacji w jakiej się znajdują. Co za tym idzie bazuje na niepowodzeniach innych i świadomie wykorzystuje ich ciężkie chwile do osiągania własnych sukcesów.

Brak empatii to zazwyczaj destrukcyjna cecha dla zespołu. Jeśli jednak po drugiej stronie mamy lidera, który delegując zadanie martwi się, że podwładny będzie musiał się tak bardzo napracować i trzy razy będzie się zastanawiał czy powierzyć pracownikowi jakieś zadanie żeby nie sprawić mu przykrości? W tym przypadku musisz znaleźć złoty środek.

Pielęgnowanie kreatywności wśród pracowników.


Wyobraź sobie sytuację, jeden z managerów kierował grupą kilkunastu pracowników. Większość zespołu wykazywała się raczej przeciętną kreatywnością, lecz w tym zespole był jeden pracownik, który się wyróżniał na tle pozostałych. Bardzo często przychodził do owego kierownika z nowymi pomysłami, które były naprawdę trafione. Z czasem jednak częstotliwość tych pomysłów była coraz mniejsza. 

Po głębszej analizie kierownik zorientował się, że to on sam jest winny tej sytuacji. Prawie zawsze, gdy pracownik przychodził do niego z nowym pomysłem on zajęty był prowadzeniem rozmów z pozostałymi członkami zespołu, co mogło świadczyć o jego braku zainteresowania tematami, które zgłaszał pracownik. Nieświadomie sam doprowadził do tego, że najzdolniejszy pracownik stracił zapał.

Zrób wszystko żeby zauważać i doceniać pomysły pracowników, nawet jeśli czasem nie uda się ich zrealizować. Ludzie z natury są kreatywni, ale trzeba stworzyć im odpowiednie warunki, aby mogli tę cechę pielęgnować. 

Unikaj zbyt wielu procedur i biurokracji, ponieważ to one znacząco ograniczają kreatywność. Wyłam się ze schematów i twórz nieszablonowe, sprzyjające pracownikom miejsca pracy.

umiejętności i kompetencje skutecznego managera

Kluczowe umiejętności managera – odporność na naciski.


Zarządzanie zespołem to ogromna odpowiedzialność. Wobec managera wymaga się nie tylko właściwych kwalifikacji, takich jak wykształcenie, bogate doświadczenie zawodowe i umiejętności interpersonalne, ale także żeby miał dobrze “poukładane w głowie”. 

A więc musisz postępować zgodnie z prawem, wiedzieć jakie zachowania są etyczne oraz co w pracy jest dopuszczalne a co nie. I tu właśnie musisz wykazać się asertywnością, musisz wiedzieć kiedy należy powiedzieć “nie”. To Twoim zadaniem jest wytyczanie standardów etycznych i to Ty wyznaczasz granice, której nie mogą przekroczyć członkowie zespołu. Również do Ciebie należy wyciąganie konsekwencji, jeśli zostaną one przekroczone.

Synteza wielu danych.


Kolejną kluczową kompetencją managera jest umiejętność syntezy wielu danych, czyli zdolność do skutecznego przetwarzania, łączenia i analizowania różnorodnych informacji w celu wypracowania logicznych wniosków oraz podejmowania właściwych decyzji.

Aby móc efektywnie syntetyzować dane, manager musi mieć szerokie spojrzenie na problem, zrozumieć kontekst oraz znać cele organizacji. 

Ważną częścią umiejętności syntezy danych jest również umiejętność komunikowania wyników swojej analizy innym członkom zespołu, w sposób zrozumiały i klarowny. Lider musi być w stanie przekazać swoje myśli w sposób, który umożliwi innym członkom zespołu zrozumienie problemu oraz wprowadzenie właściwych działań.

Zachowaj zdrowy rozsądek w stosowaniu narzędzi managerskich.


Do wszystkich tabel, modeli, wykresów czy testów podchodź ze zdrowym rozsądkiem. Zachowuj dystans i zawsze staraj się je dostosowywać do swoich potrzeb. Testuj, czy są praktyczne, logiczne i użyteczne, tak żeby wypełnianie ich nie zajmowało Ci zbyt wiele czasu. Sprawdzaj je niezależnie od obszarów zarządzania ludźmi których dotyczą – szkoleń, rekrutacji czy efektywnego gospodarowania czasem.

Usprawniaj procesy i wybierz kilka przydatnych dla siebie narzędzi, stawiaj jednak na takie, które pomogą Ci w łatwy sposób usystematyzować zadania i umożliwią obiektywne spojrzenie na Twoją pracę. Nie kieruj się wyszukanymi wykresami czy skomplikowanymi listami kontrolnymi. Stawiaj na słuchanie. Obserwuj, słuchaj i rozmawiaj, zadawaj pytania w taki sposób, aby zrozumieć potrzeby drugiej strony.

Znajduj czas na rzeczy ważne.


Nie wykręcaj się brakiem czasu na analizę wymienionych umiejętności, ponieważ musisz skupić się na określaniu celów i realizacji postawionych przed Tobą zadań. Jako manager raczej sam decydujesz jakich działań się podejmiesz. To właśnie Ty ustalasz cele, które będziecie realizować razem z zespołem.

Nie uciekaj od stałej pracy nad optymalizacją swoich umiejętności – już dziś musisz znaleźć na nie czas!


Źródło:

N. B. Enkelmann, Biznes i motywacja, tłum. T. B. Tuszyński, Łódź 1997.

M. Pawlikowska-Olszta, Skuteczny menedżer. Czego nie uczą w szkole o zarządzaniu ludźmi, Warszawa 2015.

Nasza oferta szkoleń dla managerów to doskonała okazja, aby w praktyczny sposób zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania zespołem. Zapoznaj się z naszą ofertą już teraz i prześlij nam formularz z opcją, która Cię zainteresowała.

Zobacz także