Jak stworzyć zgrany zespół w pracy?

Niezależnie od tego w jakim miejscu swojego życia byliśmy lub jesteśmy: w szkole, w drużynie sportowej, w pracy lub w gronie znajomych – zawsze stanowimy element jakiegoś zespołu. Niektóre zespoły cieszą się dobrą atmosferą, są twórcze i odnoszą sukcesy, inne natomiast są stresujące lub obciążające.

Z artykułu dowiesz się:

 • Jaka jest definicja i cechy zgranego zespołu?
 • Jaki jest sekret dobrej współpracy? 
 • Jak komunikacja wpływa na zgranie zespołu?
 • Jakie są etapy tworzenia zgranego zespołu?
 • Jak stworzyć zgrany zespół w przypadku pracy zdalnej?
 • Jak integrować zespół?

Zgrany zespół – definicja.


Grupa osób usatysfakcjonowanych i świadomych własnej wartości, które mogą liczyć na wzajemne wsparcie i przez to lepiej radzą sobie w sytuacjach stresowych. To szczególnie ważne w środowisku pracowniczym, ponieważ nie tylko prowadzi do osiągnięcia wspólnych celów, ale też poprawy satysfakcji pracowników i zwiększenia motywacji.

Cechy zgranego zespołu.


 • Wzajemne zaufanie – ludzie w zespole ufają sobie nawzajem, co prowadzi do otwartej i szczerej komunikacji. Członkowie zespołu czują się bezpiecznie i są gotowi dzielić się swoimi myślami i pomysłami.
 • Skuteczna komunikacja – zespół komunikuje się skutecznie i efektywnie. Pracownicy są zgodni, słuchają uważnie i wyrażają się precyzyjnie. W ten sposób unikają nieporozumień i konfliktów.
 • Wspólny cel – pracownicy mają obrany cel i każdy z członków wie, jak jego praca przyczynia się do jego osiągnięcia. Pracownicy są zmotywowani i zaangażowani w osiągnięcie wspólnego celu.
 • Poszanowanie różnic – członkowie grupy szanują różnice między sobą i umieją korzystać z różnorodności w zespole. Przekłada się to na większą elastyczność i szybszą adaptację zmieniających się warunków.
 • Współpraca – pracownicy współpracują ze sobą, aby osiągnąć cele. Wspierają się wzajemnie, a także dzielą wiedzą i doświadczeniem.
 • Odpowiedzialność – pracownicy ponoszą odpowiedzialność za swoje działania i decyzje. Każdy bierze odpowiedzialność za swoje błędy i robi wszystko, aby je naprawić.
 • Pozytywna atmosfera – zespół dobrze współpracujących ze sobą ludzi tworzy pozytywną atmosferę, która sprzyja kreatywności i innowacyjności. Są zadowoleni z pracy i chętnie pracują razem.
Jak stworzyć zgrany zespół w pracy? jak zbudować zgrany zespół?

Jak stworzyć zgrany zespół w pracy? Efektywna komunikacja.


Komunikacja ma kluczowe znaczenie w tworzeniu zgranego zespołu. Idealny team może być mały lub duży, działający lokalnie lub międzynarodowo. Bez względu na dynamikę grupy, wszyscy jej członkowie muszą rozumieć swoje indywidualne role i cel oraz darzyć się zaufaniem.

Dobra współpraca oznacza, że nie tylko cele grupy są osiągane, ale każdy ma poczucie, że przyczynił się do ogólnego sukcesu. Osoby w odpowiednio ukształtowanym zespole mają tendencję do koncentrowania się bardziej na całej grupie niż na swoich indywidualnych celach i są bardziej zmotywowane do pracy na rzecz celu zespołowego.

Zatem, jak stworzyć idealny zespół?


Co powoduje, że niektóre firmy odnoszą sukcesy bez wszechobecnego wyścigu i nieustającego stresu wśród pracowników?

Świetny zespół razem dąży do osiągnięcia wspólnego celu, a siła grupy nie jest jedynie sumą jej elementów. Oczywiście, silne jednostki są ogromną korzyścią dla każdej firmy, ale do osiągnięcia wielkich rzeczy potrzeba czegoś więcej.

Mrówki są przykładem najbardziej pracowitego zespołu występującego w naturze. Obserwując je, możemy się wiele nauczyć na temat pracy zespołowej i potencjale zgranych pracowników. Już pojedyncza mrówka jest niewiarygodnie silna (jest w stanie podnieść od 10 do 50 razy więcej niż wynosi jej masa ciała, co stanowi odpowiednik 80-kilogramowego mężczyzny podnoszącego 4000-kilogramowego hipopotama). Jako grupa, mrówki potrafią zatem przenosić ogromne rzeczy, a podstawą ich sukcesów jest praca zespołowa i odpowiednie umiejętności przywódcze. 

Co Twój zespół mógłby osiągnąć, gdyby był tak samo zgrany jak mrówki?

W każdej drużynie znajdują się silne jednostki, ale najważniejsze to by sprawić, że będą ze sobą współpracować integrując pozostałych.

Aby stworzyć zgrany zespół w pracy konieczne są celowe działania menedżerów, którzy będą regularnie oceniać i analizować ten ciągły proces, zwłaszcza w sytuacjach rotacji pracowników.

Etapy budowania zespołu.


W 1965 roku Bruce Tuckman, amerykański psycholog, opublikował teorię znaną dzisiaj jako model Tuckmana, który przedstawia etapy rozwoju grup prowadzące do stworzenia zgranego zespołu:


1. Faza formowania (Forming).

2. Faza “burzy” (Storming).

3. Faza stabilizacji (Norming).

4. Faza efektywności (Performing).

Teoria ta może być stosowana do każdego teamu, niezależnie od jego wielkości i doświadczenia. Dzięki zrozumieniu tych etapów liderzy i członkowie zespołu mogą zrozumieć, dlaczego pewne zachowania mają miejsce i dokonać świadomych zmian.

Jak stworzyć zgrany zespół w pracy? jak zbudować zgrany zespół?

Etap formowania

Kiedy powstaje nowy zespół, jest on nie tyle zjednoczoną siłą, co grupą jednostek, które próbują się zorientować gdzie pasują. Na tym etapie pracownicy są w stanie podwyższonej gotowości, mogą być niespokojni próbując zrozumieć granice innych i sprawić by ich własne również były znane. W miarę jak dostosowują się do swojej roli, powoli poznają swoje obowiązki, dowiadują się, czego się od nich oczekuje i w jaki sposób przyczyniają się do większej całości.

Jak można usprawniać sytuację?

 • Buduj relacje. Zanim grupa będzie mogła się rozwijać i stawać bardziej dopasowana, musi się lepiej poznać. Jest to proces, do którego najlepiej podejść za pomocą działań związanych z tworzeniem zespołu, które ułatwiają interakcję pracowników i pielęgnują relacje międzyludzkie.
 • Ustal cele firmy. Firmy z jasną wizją mają większe szanse na sukces. Jeśli wyobrazisz sobie piramidę, misja firmy znajduje się na jej szczycie, wspierana przez cele grupowe i indywidualne.
 • Wyznaczaj cele grupowe i indywidualne. Jednym z kluczowych elementów jest odpowiednie rozdzielenie zadań. Dzięki temu każdy członek zespołu będzie wiedział, co ma do zrobienia i jakie są jego priorytety. Wyznaczanie celów dla pracowników nadaje im kierunek i pomaga zrozumieć, w jaki sposób ich rola przyczynia się do realizacji misji firmy. Prowadzi to do zwiększenia wydajności, zaangażowania i satysfakcji.

Etap burzy

Etap burzy to moment, w którym w zespole zaczyna pojawiać się konflikt zwykle wynikający z tego, że pracownicy nie rozumieją, w jaki sposób ich rola przyczynia się do większej całości lub czują się niedowartościowani i niedocenieni. 

Jak można usprawniać sytuację?

 • Popraw komunikację. Ustanowienie jasnych i aktywnych kanałów komunikacji jest kluczem do stworzenia udanego zespołu. W zależności od charakteru załogi i środowiska, w którym pracuje, można rozważyć wykorzystanie narzędzi do współpracy online, organizowanie regularnych spotkań zespołu lub efektywnych sesji burzy mózgów.
 • Rozwiązywanie konfliktów ASAP. Niezależnie od efektywności i solidarności zespołu, gdzieś w końcu dojdzie do konfliktu. Pracownicy powinni mieć poczucie, że mieli okazję wyrazić swoją opinię i znaleźć rozwiązanie. Chowanie urazów prowadzi do większych problemów w późniejszym czasie. Więcej o rozwiązywaniu konfliktów w zespole przeczytasz w artykule: Konflikt w zespole – jak sobie z nim radzić?
Jak stworzyć zgrany zespół w pracy? jak zbudować zgrany zespół? integracja zespołu, efektywny zespół

Etap normowania

Zespoły w fazie normowania potrafią skutecznie rozwiązywać konflikty, zaczęły współpracować z innymi i cieszą się pierwszymi sukcesami płynącymi ze wspólnej pracy. Pracownicy realizują zadania już dość harmonijnie na rzecz wspólnego celu i każdy z nich rozumie, jak jego rola przyczynia się do jego osiągnięcia. Co więcej, komunikacja między wszystkimi działami jest spójna i skuteczna, a menedżerowie wykazują się poziomem przejrzystości.

Jak można usprawniać sytuację?

 • Zmieniaj cele i zadania. Przy tak wielu ruchomych elementach, ważne jest, aby często oceniać poszczególne cele i zadania, aby utrzymać zaangażowanie pracowników.
 • Deleguj zadania i obowiązki. Na tym etapie został już ustanowiony podstawowy poziom zaufania i nadszedł czas, aby dać swoim pracownikom więcej odpowiedzialności i zachęcić ich do podejmowania większej liczby decyzji. Zmniejszenie potrzeby mikrozarządzania daje zespołowi większe poczucie autonomii i zwalnia więcej czasu dla menedżerów. Więcej na temat delegowania zadań przeczytasz w artykule: 5 mitów skutecznego delegowania.
 • Kontynuuj tworzenie zgranego zespołu. Kiedy Twój zespół pracuje tak wydajnie, łatwo jest zapomnieć o relacjach między pracownikami. Kontynuuj organizowanie imprez integracyjnych, podczas których możesz poprawić słabsze obszary swojego zespołu i rozwinąć relacje interpersonalne.

Etap wydajności

W tym momencie Twój zespół osiąga praktycznie 100% wydajności, wszyscy są skupieni na głównym celu firmy i zainteresowani wyłącznie sukcesem drużyny. Mając solidne podstawy zaufania, pracownicy czują się bardziej komfortowo, podejmując skalkulowane ryzyko i zgłaszając innowacyjne pomysły.

Jak sprawić, by było lepiej?

 • Świętuj zwycięstwa. Nie zapominaj o nagradzaniu swojego zespołu po osiągnięciu celów. Te momenty są doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na to, co zadziałało dobrze i zachęcania do nadchodzących wyzwań. Jak skutecznie motywować zespół? Dowiesz się z artykułu: Jak skutecznie motywować pracowników?
 • Przeformułuj i wyznacz nowe cele. Twoja kadra działa najlepiej, gdy rozumie, co trzeba zrobić. Utrzymuj jej efektywność organizując regularne spotkania w celu ustalenia nowych priorytetów.

Odbudowa zgranego zespołu

Po zakończeniu realizacji ważnego celu zespół doświadcza ulgi. Rozmach, z jakim pracowali może zostać gwałtownie zatrzymany – musisz przygotować się na nieuchronne zmiany w dynamice grupy. Drużyna zacznie się rozpadać, a wieloletni pracownicy mogą szukać nowych możliwości.

Jak można usprawniać sytuację?

 • Przygotuj się na odejście. Przygotowanie ustrukturyzowanej organizacji pracy związanej z rozstaniem pracowników pomoże Ci złagodzić ten okres przejściowy. To jak radzisz sobie z odejściem pracowników, ma znaczący wpływ na zgranie zespołu, ponieważ przenoszą oni znaczną część kultury firmy.‍
 • Znajdźcie czas na wspólne refleksje. Po zakończeniu danego projektu nadchodzi czas na refleksję nad wysiłkami załogi. Jest to doskonała okazja do pozyskania i przekazania informacji zwrotnej oraz nagrodzenia sukcesu.
 • Rozpocznijcie odbudowę. Po zakończeniu dużego projektu normalnym zjawiskiem jest rozdrobnienie. Proces poprawy komunikacji zespołu trwa i musi się także wiązać z przegrupowaniem i przygotowaniem do realizacji kolejnego celu.

Liderzy powinni również poprosić swój team o informacje zwrotne dotyczące tego, co ich zdaniem zadziałało, a co nie. Wielość opinii może rzucić światło na wady procesu, a prośba o opinię, sprawi, że poczują się bardziej docenieni.

integracja zespołu, efektywny zespół, wydajny zespół

Zdalna integracja zespołu.


Zgrany zespół to taki, który dobrze funkcjonuje i skutecznie osiąga cele. Jak stworzyć dobrze współpracującą drużynę w przypadku pracy zdalnej? Oto kilka sugestii:

 • Quizy i gry – organizacja quizów lub gier online może być świetnym sposobem na zabawę i rozwijanie współpracy między pracownikami.
 • Wyzwania na czas – wykonanie jakiegoś zadania w określonym czasie pomaga w budowaniu zaangażowania i zaufania między członkami zespołu.
 • Nieformalne spotkania integracyjne – spotkania online, podczas których pracownicy rozmawiają na dowolne tematy. Każdy z nich może zaopatrzyć się w przekąski i coś do picia. Oczywiście taka forma spotkania nie zastąpi tradycyjnej imprezy integracyjnej. Zawsze jest to jednak namiastka, która pomoże w budowaniu więzi między załogą.
 • Codziennie rozmowy na tematy niezwiązane z pracą – tak jak w przypadku pracy stacjonarnej, gdzie pracownicy w czasie przerwy mogą sobie pozwolić na luźne rozmowy, tak samo warto zadbać o relacje w przypadku pracy zdalnej. Takie swobodne rozmowy na czacie stanowią dobry sposób na przerwę i odprężenie w ciągu dnia.

Zgrany zespół – tradycyjna integracja.


Tradycyjna integracja, z pewnością przynosi bardziej pożądane efekty niż integracja zdalna. Oto kilka sugestii, jak stworzyć zgraną drużynę poprzez integrację na żywo:

 • Wyjazdy integracyjne – organizacja wyjazdów integracyjnych to świetny sposób na zacieśnienie więzi między pracownikami. Podczas takiego wyjazdu można zorganizować różnego rodzaju atrakcje, takie jak gry i zabawy, które pozwolą na lepsze poznanie się i budowanie zaufania.
 • Spotkania poza pracą – regularne spotkania poza pracą, np. w barze, na imprezie, czy w parku. Pozwalają na lepsze poznanie się pracowników w nieformalnej atmosferze. Warto, aby takie spotkania odbywały się w miłej atmosferze, bez presji i wymuszeń.
 • Szkolenia połączone z imprezą integracyjną – organizacja szkoleń i warsztatów, które pozwolą pracownikom na rozwój umiejętności potrzebnych w pracy, zakończone wspólnym spotkaniem z prezesem, dyrektorami i resztą załogi.
 • Wspólne świętowanie ważnych wydarzeń – celebrowanie urodzin, świąt czy sukcesów osiągniętych przez pracowników.
 • Organizowanie wspólnych posiłków czy spotkań przy kawie – ważne, aby w takich spotkaniach brał również udział manager czy dyrektor. Jest to idealny sposób na skrócenie dystansu i skuteczne motywowanie zespołu do działania.

Zgrany zespół w pracy – korzyści.


Dobra współpraca załogi może przynieść wiele korzyści, zarówno dla samych pracowników, jak i dla całej organizacji:

 • Zwiększona satysfakcja pracowników.
 • Zwiększona samoocena.
 • Zwiększone zaufanie .
 • Zmniejszenie niepokoju.
 • Lepszy wskaźnik innowacyjności.
 • Lepsze zadowolenie klientów.
 • Wyższa jakość pracy.
 • Lepsza efektywność.
 • Zwiększony dochód.

Zobacz, jak jeszcze możesz zadbać o swój zespół: Jak doceniać pracowników? 10 skutecznych sposobów!


Dopasowany i solidarny zespół skupia się na procesie, a nie na osobie. Pracownicy szanują się nawzajem, zakładają dobre motywy i w pełni angażują się w decyzje i strategie, tworząc odpowiedzialność zbiorową. Znacznie wpływa to na poziom satysfakcji z pracy: szczęśliwi pracownicy oznaczają lepszą pracę i lepsze wyniki.

Stworzenie w grupie dobrej atmosfery, współpracy i komunikacji nie jest łatwym zadaniem, ale zastosowanie opisanych w artykule metod i narzędzi na pewno przyniesie pozytywne efekty.

Jeśli nasz artykuł był pomocny, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dla managerów. Jeśli potrzebujesz również wsparcia dla swojego zespołu, prześlij do nas poniższy formularz, a my odpowiemy niezwłocznie.

Zobacz także

 • jak być optymistą, okładka

  Jak być optymistą, gdy wszystko idzie nie tak

  Czy pragniesz widzieć świat w jaśniejszych barwach? Niezależnie od tego, czy zmagasz się z codziennymi wyzwaniami, czy po prostu chcesz poprawić swoje samopoczucie, nasz przewodnik pomoże Ci znaleźć więcej radości i spełnienia.

 • jak radzić sobie z toksycznymi rodzicami, okładka

  Jak radzić sobie z toksycznymi rodzicami?

  Interakcje z rodzicami sprawiają, że czujesz się wyczerpany lub przytłoczony? Może to oznaczać, że masz do czynienia z toksycznymi rodzicami. Dowiedz się, jak ustalać granice, dbać o siebie i budować zdrowsze relacje z rodziną.

 • Równowaga między pracą a życiem prywatnym - jak ją osiągnąć, okładka

  Równowaga między pracą a życiem prywatnym – jak ją osiągnąć?

  Poznaj kluczowe metody, które pomogą Ci osiągnąć równowagę między pracą a życiem prywatnym. Naucz się efektywnego planowania czasu, radzenia sobie ze stresem i czerpania radości zarówno z realizacji zawodowych, jak i osobistych marzeń.

 • Cechy dobrego przywódcy - cechy przywódcze, okładka

  Cechy dobrego przywódcy. Co wyróżnia najlepszych?

  Przywództwo to sztuka, która łączy w sobie zarówno siłę charakteru, jak i głębokie zrozumienie potrzeb innych. Kluczową cechą dobrego przywódcy jest empatia – zdolność do postrzegania świata oczami innych oraz reagowania na emocje i motywacje. To właśnie empatia umożliwia budowanie silnych, zaufanych zespołów gotowych na wspólne osiąganie sukcesów. Jakie jeszcze cechy składają się na portret doskonałego lidera? Zapraszamy do lektury!