Ergonomia pracy biurowej – najważniejsze zasady.

Ergonomia pracy biurowej stała się niezwykle ważnym aspektem w zapewnieniu bezpiecznych i wygodnych warunków pracy dla pracowników, którzy spędzają długie godziny przy biurku i komputerze. Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy może powodować spadek wydajności, a także grozi uszczerbkiem na zdrowiu. W artykule podpowiemy, jakie kroki możesz podjąć, aby zapewnić swoim podwładnym odpowiednie stanowiska pracy.

Spis treści:

 • Co to jest ergonomia?
 • Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna.
 • Ergonomia pracy biurowej – zasady.
 • Ergonomia pracy biurowej w open space.
 • Ergonomia pracy biurowej – korzyści dla firmy i pracowników.
dostosowanie pracy do potrzeb pracownika biurowego

Co to jest ergonomia?


Ergonomia to nauka o dostosowaniu środowiska pracy i narzędzi pracy do cech fizycznych i psychicznych człowieka, w celu zapewnienia jak najwyższej wydajności, komfortu i bezpieczeństwa. Odnosi się do projektowania stanowisk pracy, które minimalizują stres, zapewniając polepszenie jakości i warunków pracy.

Ergonomia miejsca pracy skupia się na czynnikach, które wpływają na zdrowie i samopoczucie pracowników.

Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy może prowadzić do urazów, chorób i zwiększonej absencji z powodu chorób związanych z pracą, których można uniknąć poprzez zastosowanie zasad ergonomii pracy biurowej.

Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna.


Ergonomia koncepcyjna to podejście do projektowania produktów, procesów i środowisk pracy, które uwzględnia potrzeby, ograniczenia i preferencje użytkowników. Zasadniczym celem ergonomii koncepcyjnej jest stworzenie produktów i systemów, które są łatwe w użyciu i zapewniają optymalne warunki pracy, co przekłada się na zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa pracy, a także poprawę jakości życia użytkowników.

W ramach ergonomii koncepcyjnej stosuje się różne narzędzia i metody projektowania, takie jak analiza ergonomiczna, testy użyteczności, symulacje i modelowanie. Już na etapie produkcji konstruuje się wygodne fotele, biurka uwzględniające potrzeby użytkowników czy bezpieczne monitory, które nie obciążają wzroku.

Ergonomia korekcyjna to dziedzina, która zajmuje się analizą i poprawą ergonomii już istniejących stanowisk pracy. Jej celem jest eliminowanie czynników powodujących dyskomfort i bóle u pracowników oraz zapobieganie powstawaniu urazów i chorób zawodowych.

Ergonomia korekcyjna obejmuje dostosowanie mebli, narzędzi i urządzeń do indywidualnych potrzeb pracowników, jak również wprowadzenie zmian w organizacji pracy, takich jak rotacja zadań i przerwy w pracy.

Ergonomia pracy biurowej – zasady.


Kluczowym elementem ergonomii miejsca pracy jest dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb pracowników. Każdy pracownik ma inne wymagania i preferencje dotyczące swojego miejsca pracy.

Odpowiednio zaprojektowane stanowisko pracy powinno umożliwiać pracownikowi wygodną, efektywną i bezpieczną pracę, minimalizując jednocześnie ryzyko wystąpienia dolegliwości związanych z pracą w biurze, takich jak bóle kręgosłupa, szyi, nadgarstków, czy zmęczenie wzroku.

Ergonomia pracy biurowej – najważniejsze zasady:

 • Biurko o odpowiedniej wysokości.
 • Regulowana wysokość monitora.
 • Regulowany fotel z podłokietnikami i zagłówkiem.
 • Klawiatura i myszka o ergonomicznym kształcie.
 • Odpowiednio dobrane oświetlenie.
 • Dodatkowe akcesoria, takie jak podnóżek czy podkładka pod myszkę.
Ergonomia pracy biurowej - najważniejsze zasady, ergonomia w biurze, dostosowanie miejsca pracy, ergonomia

Biurko.


Podstawowym elementem ergonomii pracy biurowej jest odpowiednio dopasowane biurko. Wysokość biurka powinna być dostosowana do wzrostu użytkownika. Biurko powinno być ustawione tak, aby użytkownik mógł swobodnie pracować bez nadmiernego zginania kręgosłupa lub wznoszenia ramion.

Standardowa wysokość biurka na stanowisku pracy przy komputerze wynosi średnio 72-75 cm i ma zapewnić odpowiedni kąt obserwacji monitora oraz naturalne ułożenie dłoni podczas obsługiwania klawiatury.

Kolejnym elementem ergonomii biurka jest przestrzeń robocza. Biurko powinno zapewniać odpowiednią ilość miejsca do pracy, tak aby użytkownik miał wystarczająco dużo miejsca na dokumenty, laptop lub inne urządzenia, które używa w trakcie pracy.

Powierzchnia biurka powinna mieć minimalną wielkość 80 x 120, być matowa i najlepiej w jasnym kolorze.

Ergonomia pracy biurowej – Monitor.


Ergonomia monitora to kolejny kluczowy aspekt organizacji miejsca pracy. Ekran powinien być ustawiony na właściwej wysokości i odległości od oczu pracownika. Zbyt wysoko ustawiony monitor może powodować bóle szyi, podczas gdy zbyt nisko ustawiony monitor może powodować bóle pleców.

Odległość oczu od ekranu powinna wynosić co najmniej 40 cm, w przypadku mniejszych monitorów (poniżej 19 cali). Praca przy większych monitorach (od 20-24 cali) – odległość ta powinna być większa i wynosić między 50 a 75 cm. Im większy ekran, tym większa powinna być odległość od wzroku pracownika.

Ważne jest także dobranie odpowiedniej wielkości monitora, który zapewni wygodne czytanie tekstu i minimalny wysiłek wzrokowy.

Długotrwałe korzystanie z ekranu komputera może negatywnie wpływać na wzrok z powodu charakterystycznego niebieskiego światła emitowanego przez ekran, co prowadzi do tzw. cyfrowego zmęczenia oczu. Dlatego istotne jest, aby monitor był matowy i wyposażony w specjalny filtr, który ochrania oczy.

Ergonomia pracy biurowej – Wygodny fotel.


Odpowiednio dobrany fotel to kolejny istotny element ergonomii pracy biurowej. Pracodawcy powinni wybierać krzesła, które minimalizują ryzyko bólu pleców i zapewniają odpowiednie podparcie dla kręgosłupa pracowników. W przypadku długotrwałego siedzenia, zaleca się korzystanie z krzeseł z regulowanym oparciem dla kręgosłupa lub poduszek lędźwiowych.

Krzesło powinno mieć regulowaną wysokość i pochylenie oparcia – 30° do tyłu i 5° do przodu. Dodatkowo, dbając o wygodę pracowników należy wybrać fotel z ruchomymi kółkami, który umożliwia swobodne przemieszczanie.

Fotel powinien znajdować się na min. 40 cm od ziemi, aby umożliwić swobodną pracę przy biurku. Podłokietniki to kolejny ważny element, który powinien być uwzględniony w doborze krzesła, ponieważ zapewniają wygodne oparcie dla rąk.

Pracownik powinien siedzieć wyprostowany, z plecami opartymi o oparcie krzesła. Kąt między udami a tułowiem powinien wynosić około 90 stopni, a stopy powinny opierać się płasko na podłodze lub na podnóżku.

Ergonomia pracy biurowej - najważniejsze zasady, ergonomia w biurze

Klawiatura i myszka.


Klawiatura powinna być ustawiona na płasko lub w lekkim nachyleniu w kierunku użytkownika. Wysokość klawiatury powinna umożliwiać swobodne ułożenie dłoni i ramion, bez konieczności podnoszenia lub opuszczania ramion.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na odległość między klawiaturą a krawędzią biurka, która powinna umożliwiać swobodne ułożenie przedramion.

Myszka powinna być ustawiona w pobliżu klawiatury, tak aby użytkownik mógł korzystać z niej bez konieczności przesuwania ręki na znaczne odległości. Wysokość myszki powinna być taka, aby użytkownik mógł swobodnie oprzeć nadgarstek, a kształt myszki powinien umożliwiać naturalne ułożenie dłoni i palców.

Dodatkowo, należy zadbać o to, aby myszka była umieszczona na stabilnej powierzchni i nie przesuwała się podczas jej użytkowania.

Ergonomia pracy biurowej – Oświetlenie.


Optymalne oświetlenie biurka powinno być równomierne i bez odblasków. W zależności od preferencji, można korzystać z oświetlenia naturalnego lub lampy biurkowej. W przypadku korzystania z oświetlenia sztucznego, ważne jest, aby lampy biurkowe były dobrze dobrane pod kątem natężenia światła, barwy światła oraz kierunku padania światła.

Natężenie światła powinno być dostosowane do rodzaju pracy wykonywanej przy biurku oraz indywidualnych potrzeb użytkownika. Zaleca się, aby natężenie światła wynosiło około 500-750 luxów. Najlepsze do pracy biurowej są barwy neutralne.

Kierunek padania światła również ma znaczenie. Lampy biurkowe powinny być ustawione w taki sposób, aby oświetlenie padało bezpośrednio na biurko. Można także korzystać z dodatkowych lamp punktowych, które oświetlą tylko wybrane miejsca na biurku, np. dokumenty czy notatki.

Ergonomia pracy biurowej w open space.


Ważnym elementem zapewnienia ergonomii pracy biurowej na kilku stanowiskach jest odpowiednie rozplanowanie przestrzeni w biurze, tak aby umożliwić swobodny ruch pracowników.

Akcesoria biurowe, takie jak ekranochrony lub akustyczne panele dźwiękochłonne, mogą pomóc w zminimalizowaniu hałasu i zapewnić prywatność dla pracowników.

Pracownicy pracujący w open space powinni również mieć zapewnione miejsce na przechowywanie swoich dokumentów.

Każdy pracownik powinien mieć miejsce pod biurkiem, aby swobodnie ułożyć nogi. Dodatkowo, należy zapewnić odpowiednie ułożenie kończyn górnych, tak aby można było obsługiwać klawiaturę w naturalny sposób, zachowując kąt prosty między ramieniem a przedramieniem.

W open space warto również zadbać o odpowiednie oświetlenie. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie naturalnego światła dziennego oraz sztucznego oświetlenia, które nie będzie powodowało zmęczenia wzroku.

Zazwyczaj zaleca się, aby temperatura w pomieszczeniu wynosiła między 20 a 24 stopnie Celsjusza. Jednak w przypadku otwartych przestrzeni biurowych, temperatura może być problematyczna. Dlatego, aby zapewnić odpowiednią temperaturę, warto zainstalować system klimatyzacji lub ustawić wentylatory, które zapewnią cyrkulację powietrza.

Pracodawcy mogą również podjąć kroki w celu poprawy ogólnego środowiska pracy poprzez zapewnienie dostępu do czystej i bezpiecznej wody pitnej z dystrybutora do wody. Nawodnienie jest kluczem do utrzymania dobrego stanu zdrowia, zwłaszcza podczas pracy w środowisku biurowym, gdzie klimatyzacja i ogrzewanie mogą przyczyniać się do odwodnienia. 

Ergonomia pracy biurowej - najważniejsze zasady, ergonomia w biurze, dostosowanie miejsca pracy

Czas na przerwę.


Ergonomia pracy biurowej to nie tylko kwestia ustawienia sprzętu i mebli, ale także dbałości o aktywność fizyczną podczas pracy, na przykład poprzez regularne wstawanie i rozciąganie mięśni.

Pracownicy powinni regularnie odpoczywać i robić przerwy. Przynajmniej raz na godzinę powinni wstać i poruszać się, a także wykonywać proste ćwiczenia rozciągające, aby uniknąć problemów zdrowotnych związanych z długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji.

Zapewnienie pracownikom odpowiedniego czasu na przerwy jest również ważne dla ich wydajności. Regularne odpoczynki i zmiana aktywności pomagają utrzymać koncentrację i zapobiegają zmęczeniu, co z kolei pozwala pracownikom wykonywać swoje zadania w sposób bardziej efektywny.

Dbanie o dobre samopoczucie i zdrowie nie powinno ograniczać się jedynie do ergonomii pracy biurowej. Warto pomyśleć o dodatkowych aktywnościach, które pomogą w utrzymaniu zdrowia pracowników biurowych. Przykładem takiej aktywności może być joga. Ćwiczenia jogi pomagają się wyciszyć i zrelaksować, a także rozciągnąć mięśnie, co pomaga zapobiegać urazom i kontuzjom.

Kiedy dolegliwości bólowe już się pojawią, przydatne dla pracowników mogą być konsultacje fizjoterapeutyczne. Konsultacja z fizjoterapeutą to świetny sposób, aby otrzymać poradę lub ocenę stanu zdrowia fizycznego. Fizjoterapeuta może zlecić wykonywanie samodzielnych ćwiczeń, które pomogą zmniejszyć napięcie mięśniowe i umożliwią powrót do zdrowia. Więcej o radzeniu sobie z bólem pleców w pracy biurowej.

Ergonomia pracy biurowej – korzyści.


Zadbanie o ergonomię na każdym stanowisku pracy jest niezbędne dla zdrowia i samopoczucia pracowników. Pomimo, że koszt związany z odpowiednimi narzędziami i sprzętem może być nieco wyższy, z pewnością się to zwróci, ponieważ praca w takim środowisku jest bardziej sprawna i efektywna. Oto niektóre z zalet stosowania ergonomii pracy biurowej:

Korzyści dla pracowników:

 • Zmniejszenie ryzyka bólu pleców, szyi, ramion i nadgarstków.
 • Poprawa komfortu pracy i samopoczucia.
 • Zmniejszenie zmęczenia i stresu.
 • Poprawa jakości snu i odpoczynku po pracy.
 • Poprawa zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej.

Korzyści dla firmy:

 • Zwiększenie wydajności i efektywności pracy pracowników.
 • Zmniejszenie liczby urazów i chorób zawodowych.
 • Zmniejszenie liczby dni chorobowych i absencji pracowników.
 • Poprawa wizerunku firmy jako pracodawcy dbającego o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.
 • Oszczędność na kosztach leczenia i wynagrodzeniach za dni chorobowe.

Dbanie o ergonomiczne warunki pracy jest kluczowe zarówno dla dobra pracowników, jak i pracodawcy.

Zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy jest nie tylko istotne dla zdrowia pracowników, ale także pozytywnie wpływa na wydajność i skuteczność pracy.

W razie wątpliwości, warto skorzystać z pomocy specjalisty i konsultacji z zakresu ergonomii pracy biurowej.

Zapewniamy wideokonsultacje z fizjoterapeutązajęcia jogi dla pracowników. Zapoznaj się z naszą ofertą. Prześlij nam formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Zobacz także